Učbeniški sklad

UČBENIŠKI SKLAD, DELOVNI ZVEZKI, DRUGA UČNA GRADIVA IN ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Spoštovani starši oziroma skrbniki!

Na seznamih so učbeniki v učbeniškem skladu šole (dalje US), delovni zvezki  oz. druga učna gradiva ter šolske potrebščine, ki jih bodo potrebovali naši učenci v šolskem letu 2021/2022 na centralni in podružničnih   šolah OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče.

Šola praviloma pripravi učbenike v US za brezplačno izposojo za vse učence, delovne zvezke  oz. druga učna gradiva dobijo brezplačno v šoli učenci 1., 2. in 3. razreda, za učence od 4. do 9. razreda pa jih morajo kupiti starši. Šolske potrebščine za vse razrede kupijo starši.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) omogoča VSEM UČENCEM BREZPLAČNO IZPOSOJO KOMPLETA UČBENIKOV IZ US, zato izposoje  NI POTREBNO POSEBEJ NAROČATI. Šola za vsak razred pripravi komplete učbenikov po izboru učiteljev. Učenci prejmejo učbenike iz US  za obvezne predmete v matičnih učilnicah prve dni septembra, učbenike za izbirne predmete pa si pridejo v začetku šolskega leta sami izposodit v (ŠK).

Učenci bodo morali konec šolskega leta (junija 2022) izposojene učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik uničen ali pa ne bo vrnjen (ker bo izgubljen ali ga boste morda želeli obdržati), bo potrebno poravnati odškodnino oziroma  stroške odkupa.  V primeru, da si kompleta učbenikov iz  US pod takimi pogoji  ne želite izposoditi, vas prosimo, da nam to do 24. junija   2021 sporočite v šolsko knjižnico (lahko na priloženem obrazcu). Pri svojem nakupu pa vseeno upoštevajte seznam učbenikov, ki jih bo uporabljal določen razred.

MIZŠ financira tudi nakup delovnih zvezkov za  učence 1., 2. in 3. razreda; zato jih  zanje nabavi šola, učenci jih dobijo v trajno last v začetku septembra v šoli, na koncu šolskega leta jim jih ni potrebno vračati.

Delovne  zvezke oz.  druga učna gradiva od 4. do 9. razreda ter šolske potrebščine za vse razrede morate starši kupiti sami.

Lahko jih kupite sami, morda pa vam bo v pomoč nekaj ponudnikov, ki smo jim poslali sezname za našo šolo:

Vsak učenec naj na začetku šolskega leta v vsak izposojen učbenik na prvi list pod žig  napiše letnico šolskega leta ter svoje ime in priimek (npr.: 2020/2021 Franci Novak). Tako bomo vedeli, kdo je imel določen učbenik izposojen in kako je »začasni lastnik« ravnal z njim. Prosimo tudi, da izposojene učbenike na začetku leta zavijete, med letom skrbno ravnate z njimi, pred vračilom pa jih uredite (zradirate zaznamke s svinčnikom, očistite, poravnate ušesa, poberete ven razne lističe ipd., polepili in popravili, če bo potrebno, jih bomo mi.

Želimo vam lepe počitnice in vas lepo pozdravljamo,

Jože Nosan in Marija Lušin,  šolska knjižničarja in upravljavca učbeniškega sklada

(Šolska knjižnica, T: 01 7888 393, E-pošta: knjiznica@sola.velike-lasce.si)

SEZNAM UČBENIŠKIH GRADIV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA LETO 2021/2022

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED

Dostopnost