Govorilne ure

Za dopoldanske govorilne ure se je potrebno vnaprej dogovoriti z učiteljem.

Pogovorne ure imajo tudi učitelji in strokovni delavci, ki niso razredniki, ter svetovalna služba.

Popoldanske govorilne ure na centralni šoli bodo potekale:

   • za razredno stopnjo in predmetno stopnjo od 16.30 do 17.30

Predvideni termini popoldanskih govorilnih ur na CŠ:

   • četrtek, 26. 10. 2023,
   • četrtek, 30. 11. 2023,
   • četrtek, 21. 12. 2023,
   • četrtek, 18. 01. 2024,
   • četrtek, 21. 03. 2024,
   • četrtek, 18. 04. 2024,
   • četrtek, 23. 05. 2024.

Popoldanske govorilne ure na podružničnih šolah (Rob in Turjak) bodo od 16.30 do 17.30, in sicer na Turjaku vsak drugi delovni četrtek v mesecu, v Robu pa vsak četrti delovni četrtek v mesecu (oktober, november, december, januar, marec, april, maj).

Na popoldanske govorilne ure se je potrebno prijaviti preko obrazca na danih povezavah. Obrazci za prijavo so aktivni en teden pred začetkom govorilnih ur.

Dostopnost