iEarn Talking Kites Around 2020/2021

Učenci naše šole so se tudi letos priključili mednarodnemu projektu Talking Kites Around the World. Projekt je zasnovan tako, da učenci v Sloveniji in po svetu 21. marca spuščajo zmaje z napisi o miru, prijateljstvu in tako ozavestijo vrednote, ki so pomembne za kvalitetnejše sobivanje na svetu.

Glede na to, da se je šolsko leto 2020/2021 začelo v šolskih klopeh, smo upali, da epidemija ne bo prekrižala naših načrtov pri izvedbi projekta, vendar temu ni bilo tako. Sredi oktobra se je ponovno začelo šolanje na daljavo in zato smo si pri izvedbi projekta pomagali z uporabo IKT-tehnologije in delo je odlično steklo. K sodelovanju so bili preko spletne učilnice povabljeni učenci od 5. do 9. razreda, ki so po spletu spretno poiskali podatke o Januszu Korczaku in človekovih pravicah. Ideje smo si izmenjevali preko videokonferenc, kjer so učenci tudi predstavili svoje izdelke. Še posebej veseli pa smo bili, ko smo se februarja 2021 zopet vrnili v šolske klopi in smo lahko zmajčke izdelali v šoli, pri čemer so nam pomagali tudi učenci 5. razreda, ki so se izkazali kot zelo spretni in ustvarjalni.

Učenci 9. razreda so že lansko šolsko leto spoznali Janusza Korczaka, torej so že vedeli, da je bil ne samo dober zdarvnik in vodja otroške sirotišnice, ampak tudi pesnik in pisatelj. In ker je tudi med devetošolci in osmošolci kar nekaj ustvarjalnih učencev, ki jim pisanje pesmi ne povzroča težav, so se lotili pisanja pesmi o prijateljstvu.

In ker se zavedamo, kako je pomembno, da se o miru, strpnosti in prijateljstvu pogovarjamo vedno znova, smo s petošolci nadgradnjo projekta izvedli tako, da smo človekovim pravicam dodali tudi naše dolžnosti, ki jih moramo upoštevati, da ne kršimo pravic soljudi. Izdelali smo plakat, ki je bil ravno tako kot pesmi sestavni del razstave v šolski avli.

Ob povratku v šolo so se petošolci spretno lotili izdelave zmajev, ki so jih tudi porisali – nakateri na temo prijateljstva, drugi so narisali kakšno od človekovih pravic, spet drugi pa so se prepustili bolj abstraktnemu ustvarjanju.

Janusz Korczak se je zavedel, da otrokom tudi v najbridkejših časih ostajajo nebo – in zmaji, ki lahko vselej zajadrajo z vetrom in jim ohranijo košček otroštva. Od tod projekt Talking Kites in ideja, da zmaji v vseh, v projekt vključenih državah, poletijo v nebo. Lani nam je pandemija preprečila zaključno dejanje, letos pa nam je le uspelo, da je veter dvignil zmajčke in ponesel sporočilo strpnosti in prijateljstva med ljudmi proti nebu.

Pa še nekaj foto utrinkov

Marija Lampret

Dostopnost