NASLOV PROJEKTA NIVO VODJA PROJEKTA NAČRTOVANE AKTIVNOSTI Z UČENCI
Punčka iz cunj – Unicef mednarodni Mimica Gačnik Učenci v šoli in doma izdelujejo punčke iz blaga. Vsaka posvojena punčka z denarnimi sredstvi pokrije stroške cepljenja enemu otroku in tako rešuje njihova življenja.
Policist Leon državni Mimica Gačnik V sodelovanju s PP Ribnica predelamo aktualne vsebine glede varnosti v prometu, doma in v prostočasnih dejavnostih. Teme so aktualne glede na praznike, dogajanje.
Zlati sonček državni Simona Bavdek Športni program Zlati sonček je namenjen našim najmlajšim, starim 6 do 8 let. Namen programa: obogatiti program redne gibalne oziroma športne vzgoje s sodobnimi športnimi vsebinami. S privlačnimi vsebinami, privlačno likovno podobo in privlačnim načinom izvedbe motivirati kar največ otrok, staršev in strokovnih delavcev za takšno sodobno zasnovo športne vzgoje. Vsaditi v otroško zavest željo, navado in potrebo po podobnem delovanju v naslednjih starostnih obdobjih.«
Pasavček državni Branka Levstik Pomen varnostnega pasu, pravilna hoja po cesti in prehod čez magistralno cesto. Projekt poteka v sodelovanju s PP Ribnica in s starši.
Zdrava šola državni Barbara Zupančič Rdeča nit v letošnjem šolskem letu 2023/2024 je: Mi vsi za lepši (boljši) jutri. Sporočilo govori o tem, da si vsi skupaj prizadevamo izboljšati razmere oz. da želimo skupaj narediti nekaj dobrega za boljši jutri. Poseben poudarek je namenjen zdravi prehrani, gibanju, duševnemu zdravju in medgeneracijskem sodelovanju.
eTwinning mednarodni Maja Mugerle V mednarodnem projektu ‘A year of Kindness’, ki bo potekal tudi v šolskem letu 2023/24 sodelujejo Italija, Poljska, Madžarska in učenci naše šole (7.c razred). V letošnjem šolskem letu načrtujemo: poročanje o izvedenih aktivnostih, klepet z udeleženci projekta iz drugih držav, publikacijo in razstavo.
iEarn mednarodni Katja Grintal, Marija Lampret Holiday Card Exchange (izmenjava novoletnih voščilnic z državami po svetu) Origami Project – razvijanje ročnih spretnosti in usvajanje besedilne vrste opis postopka.
Rastem s knjigo nacionalni Marija Lampret Projekt za spodbujanje branja knjig slovenskih avtorjev. Namenjen je učencem 7. razreda, s katerimi obiščemo knjižnico Prežihovega Voranca v Ljubljani, kjer spoznajo delovanje knjižnice in v dar prejmejo knjigo, ki jo preberejo za domače branje.
Nacionalni mesec skupnega branja nacionalni Marija Lampret Projekt je namenjen spodbujanju branja vseh učencev, staršev, učiteljev … V enem mesecu poskušamo vsaj nekaj časa vsak dan nameniti branju.
Sobivanje nacionalni Koordinator: Katja Grintal;
mentorji: Marija Lampret,
Maja Mugerle, Sonja Škrlj,
Veronika Pajk, Simona
Bavdek, Barbara Zupančič,
Branka Levstik, Renata
Gradišar, Janja Samsa,
Marija Katarinčič, Elizabeta
Arko, Lucija Glas, Helena
Rupert Zupančič, Mateja
Gartner, Katja Grintal
Spodbujamo prijateljstvo (spodbujanje socialnih odnosov, pogovora in dejanj o prijateljstvu, razvijanje čuta za pomen medsebojnih odnosov). Živim zdravo(ozaveščanje otrok in staršev o tem, kaj pomeni zdrav način življenja – zdrava prehrana, šport/gibanje)
Projekt 19 šolski Neža Sedej in razredniki 1.
in 9. razreda
Teden pisanja z
roko
nacionalni Magda Grajš

Dostopnost