iEarn International Dinner Party

Mednarodni projekt International dinner party učence spodbuja k razmišljanju o izvoru hrane in spoznavanju tradicionalnih jedi različnih držav. Učenci izdelajo različne izdelke (risbe pogrinjkov, plakate in druge likovne izdelke) ter opise v angleškem jeziku. Ob koncu projekta pripravimo likovno razstavo z izdelki učencev naše šole in drugih šol, udeleženih v projektu. Letos se nam je na projektu pridružila šola iz Tajvana.

Cilji projekta

Učenci v sklopu projekta:

– spoznavajo angleške besede in besedne zveze, povezane s hrano,

– likovno ustvarjajo,

– opisujejo svoje prehranske navade,

– spoznavajo tradicionalne jedi drugih držav,

– razmišljajo o pomenu lokalne pridelave hrane.

Potek projekta

Pri pouku tujega jezika teme, povezane s prehrano, obravnavamo na več stopnjah, zato smo se odločili, da v projekt vključimo tako mlajše kot starejše učence.

V 3. razredu so učenci spoznali besedišče na temo sadja in zelenjave ter opisovali, katero hrano imajo radi in katere ne. Pogovorili smo se o tem, katero hrano v Sloveniji pridelamo sami. Učenci so nato narisali svoj vrt, poimenovali pridelke v angleškem jeziku in svoje izdelke predstavili pred razredom.

Učenci 5. in 6. razreda so izdelali likovne izdelke na temo tradicionalnih slovenskih jedi.

V 8. razredu so učenci predstavili svoje najljubše jedi, med njimi so izpostavili tudi tradicionalne. Izdelali so plakat na temo izvora hrane in pri tem ugotavljali, katero hrano pridelamo lokalno in katero uvozimo.

Učenci 9. razreda so pri obravnavi teme Food miles spoznavali, kakšne razdalje prepotuje hrana.

Ob koncu projekta pa se lahko udeležimo še mednarodne večerje! 🙂

Vodja projekta: Maja Mugerle

Dostopnost