Prometna varnost

Šola ima izdelan Načrt šolskih poti, ki ga je oblikovala skupaj z občinskim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Želimo si, da bi vsi udeleženci cestnega prometa še posebej v okolici šol in avtobusnih postaj vozili skladno s predpisi in na ta način varovali naše učence.

 

ZA VARNOST V PROMETU SMO ODGOVORNI VSI!

NAČRTI ŠOLSKIH POTI

Načrt šolskih poti 1. del
Načrt šolskih poti 2. del
Načrt šolskih poti 3. del
Načrt šolskih pot 4. del
Dostopnost