VPIS V SREDNJE ŠOLE

Na šoli poskušamo v čim večji meri informirati osmošolce in devetošolce ter jim svetovati izbiro srednje šole glede na njihovo zanimanje in šolski uspeh. Zato organiziramo tudi različne aktivnosti:

  • uporaba računalniškega programa »Kam in kako« ter Vprašalnika o poklicni poti,
  • individualno svetovanje ob vpisu na srednje šole,
  • sprotno informiranje učencev preko e-pošte in oglasne deske glede različnih aktivnosti srednjih šol (dnevi odprtih vrat, »učenec za en dan«, informativni dnevi,…),
  • roditeljski sestanek za starše o vpisnem postopku in karierni orientaciji v mesecu januarju,
  • (so)organizacija obiska srednjih šol za učence 8. in 9. razreda ter njihove starše (Karierni dan bo to šolsko leto potekal na OŠ Sodražica, dne 18. 1. 2024),
  • izvedba dveh tehniških dni na temo poklicne orientacije za isto generacijo učencev (v 8. in 9. razredu).

Vpis učencev v srednje šole poteka meseca marca za prihodnje šolsko leto. Vpis organiziramo v šoli, saj želimo starše razbremeniti dodatnih skrbi.

Štipendije:

Predvidoma meseca junija se lahko vsako leto bodoči dijaki potegujejo za različne vrste štipendij. Vse informacije o štipendijah lahko dobite na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

Dostopnost