Pravilniki

Vzgojni načrt
Pravila šolskega reda
Hišni red
Kršitve pravil šolskega reda, vzgojni postopki in ukrepi
Strategije ravnanj v primeru kršenja hišnega reda in pravil šolskega reda
Pravilnik o šolski prehrani
Poslovnik sveta staršev
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika
Dostopnost