Šole v naravi

Šole v naravi ter tabori so večletna praksa, ki prinaša dobre rezultate, s tem bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu. Cilji, ki jih s tem uresničujemo, so naravnani na trajnostni razvoj in uporabo pridobljenega znanja. Večdnevna druženja omogočajo učencem socialni razvoj in pridobivanje izkušenj reagiranja na nepredvidljive situacije.

V šolskem letu 2021/22 bomo predvidoma izvedli:

RAZRED ŠOLA VODJA/učitelji PREDVIDEN TERMIN
1. a, 1. b Šola v naravi (1 dan) razredničarki naknadno

2. a, 2. b

2., 3.  PŠ Rob

Plavalni tečaj in tabor v Osilnici

Branka Levstik

Jožica Mavsar Nosan, Sonja Škrlj

18. – 22. 10. 2021

3. a,

2./3. PŠ Turjak

Plavalni tečaj in tabor v Osilnici

Elizabeta Arko

Stanka Štrukelj

27. 9. – 1.  10. 2021

4. a, 4. b, 4. PŠ Rob

4. PŠ Turjak

Plavalna šola – Debeli rtič (5 dni) Janja Samsa/Renata Gradišar, Bojan Novak, Jože Papež 28. 3. – 1. 4. 2022
5. a, 5. b, 5. c Plavalna šola – Debeli rtič (4 dni) Renata Gradišar/Janja Samsa, Bojan Novak, Jože Papež, Marija Katarinčič, Petra Zidar 15. 10. – 18. 10. 2021
6. a, 6. b Šola v naravi Debeli rtič (4 dni) Bojan Novak/ Stanka štrukelj, Katarina Katarinčič, Renata Lesar Hržič 3. 9. – 6. 9. 2021
7. a, 7. b Šola v naravi Cerkno –  (5 dni) Nataša Turšič 24. 1 – 28. 1. 2022
8. a, 8. b, 8.c Šola v naravi –  (3 dni) Gordana Farazin 1. 5. – 6. 5. 2022
9. a, 9. b Šola v naravi – (3 dni) Renata Lesar Hržič november

Dostopnost