Šole v naravi

Šole v naravi ter tabori so večletna praksa, ki prinaša dobre rezultate, s tem bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu. Cilji, ki jih s tem uresničujemo, so naravnani na trajnostni razvoj in uporabo pridobljenega znanja. Večdnevna druženja omogočajo učencem socialni razvoj in pridobivanje izkušenj reagiranja na nepredvidljive situacije.

V šolskem letu 2023/24 bomo predvidoma izvedli:

RAZRED  ŠTEVILO UČENCEV  DODELJEN DOM  DODELJEN TERMIN  VODJA TABORA  UDELEŽENCI TABORA 
1. R  1. a, 1. b          
2. R 

2. a, 2. b,  

2. PŠ Rob,  

2. PŠ Turjak  

       
3. R 

3. a,  b 

3. PŠ Turjak  

       
4. R 

4. a, 4. b,  

3./4. PŠ Rob   

4. PŠ Turjak  

       
5. R  5. a, 5. b        
6. R  6. a, 6. b, 6. c           
7. R  7. a, 7. b, 7. c          
8. R  8. a, 8. b          
9. R 9. a, 9. b        

 

(Visited 504 times, 4 visits today)
Dostopnost