Projekti

Projekte in druge dejavnosti, ki jih bomo izvajali na šoli, lahko umestimo v področja ohranjanja naravne in kulturne dediščine, športa, ohranjanja zdravja, razvoja turizma ter skrbi za zdravje in varnost.

Izvajamo jih z namenom vseživljenjskega učenja ter povezovanja s krajem.

Razvijamo in spodbujamo interese učencev in posledično njihovo aktivno vlogo.

Naziv projekta Opis Časovni okvir
ŠOLSKA SHEMA Marjetka Koprivec mednarodni projekt, v katerega so vključeni vsi učenci (navajanje otrok na zdravo prehrano) skozi vse leto
USTVARJANJE proslave, koncerti, nastopi, izid Lešnikov, likovne razstave skozi vse leto
Ohranjanje kulturne dediščine
MAJDA GRIZ
ohranjanje dejavnosti iz preteklosti, pustovanje, sodelovanje na dnevih ohranjanja kulturne dediščine skozi vse leto
varnost otrok v cestnem prometu
BOJAN NOVAK, BRANKA LEVSTIK, majetka koprivec, mimica gačnik, renata gradišar
dežurstvo pri prehodu za pešce preko magistralne ceste, akcija Bodi viden, bodi previden
september, oktober
akcija Otrok – policist, Jumicar, Varno kolo, usposabljanje za vožnjo s kolesom, Pasavček, Policist Leon svetuje skozi vse leto
Zdrava šola
ELIZABETA ARKO
državni projekt o delovanju šole, ki je namenjen vzgoji učencev za zdravo življenje skozi celo leto
To sem jaz – delavnice za boljšo samopodobo otrok skozi celo leto
športne prireditve
bojan novak, SIMONA BAVDEK
Krpanov kros, različne športne prireditve in tekmovanja skozi vse leto
sodelovanje z javnimi zavodi, društvi …
vodstvo in učitelji
VDC Ribnica, Glasbena šola Ribnica, Društvo podeželskih žena Velike Lašče, Konjerejsko društvo Velike Lašče, Društvo upokojencev Velike Lašče, Zavod za ohranjanje dediščine Gradež, Čebelarsko društvo Velike Lašče, društvo Claustra Alpium Iuliarum, KUD Velike Lašče, KUD Turjak, Parnas – zavod za kulturo in turizem Velike Lašče, srednje šole, ZD Ribnica, OŠ Ljubo Šercer Kočevje, Center Janeza Levca Ljubljana, Policijska postaja Ribnica skozi vse leto
DOBRODELNE AKCIJE
UČITELJI
zbiranje zamaškov, papirja, kartuš, Novoletni dobrodelni koncert, dobrodelni tek skozi vse leto
BRALNA ZNAČKA
JEZIKOSLOVCI in UČITELJI RS
slovenska, angleška, nemška bralna značka, Cici vesela šola skozi vse leto
RASTEM S KNJIGO
MARIJA LUŠIN
nacionalni projekt (vzgoja mladih bralcev) skozi vse leto
BRALNA KOMPETENCA
IRENA BUDIČ PAVLIČ,
UČITELJI I. TRILETJA
ocenjevalna shema bralnih zmožnosti, bralni testi, bralni trening skozi vse leto
MEDNARODNI PROJEKTI
MIMICA GAČNIK
odzivanje na sprotne ponudbe, Unicefove punčke, Spirit skozi vse leto
DEJAVNOSTI OB ZAKLJUČKU ŠOL. LETA
BOJAN NOVAK, ANDREJA SVETIČIČ …
zaključek šolskega leta, predaja ključa, valeta, sprejem bodočih prvošolčkov junij
PROGRAM ZA SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI, PODJETNOSTI IN INOVATIVNOSTI MED MLADIMI – SPIRIT
VERONIKA LIPOVEC
razvoj podjetništva v osnovni šoli – sodelovanje z ZRSŠ; novoletno okraševanje trga v Velikih Laščah, izdelovanje uporabnih izdelkov iz odpadnega materiala skozi vse leto
LIKOVNI NATEČAJI odzivanje na razpisane natečaje skozi vse leto
LITERARNI NATEČAJI odzivanje na razpisane natečaje skozi vse leto
MALE SIVE CELICE
RENATA LESAR HRŽIČ
priprava na tekmovanje skozi vse leto
EKO VRT
MIMICA GAČNIK
urejanje šolskega zelenjavnega vrta skozi vse leto
ETWINNING
MAJA MUGRLE, KATJA GRINTAL
projekt za učence 6. razreda skozi vse leto
UČITELJ ZA EN DAN
KATJA GRINTAL
priprava učencev (9. razred) na vodenje šolske ure december

 

Namen izvajanja projektov in drugih dejavnosti šole je vseživljenjsko učenje ter povezovanje s krajem in širšo okolico. Razvijamo in spodbujamo interese učencev in posledično njihovo aktivno vlogo v življenju in delu šole. Natančen čas izvedbe posameznih projektov bo predstavljen ob začetku vsakega meseca v obvestilu Aktivnosti in na spletni strani šole. Vodstvo šole skrbi za uravnoteženost projektov glede na področja in vsebine, časovnost, številčnost … in v povezavi z vizijo in vrednotami šole.

(Visited 18 times, 1 visits today)
Dostopnost