Prevozi


Jutranje vožnje
Popoldanske vožnje

Učenci, ki imajo možnost prevoza s šolskim avtobusom ali minibusom, niso upravičeni do prevoza s šolskim kombijem, razen v popoldanskem času, ko avtobus in minibus ne vozita več in je imel učenec pouk na naši šoli.

Šolski prevoz je namenjen prihodu otrok v šolo in iz šole domov. Za obisk glasbene šole in ostalih dejavnosti morajo starši poskrbeti sami. Po teh dejavnostih učenci lahko koristijo prevoz le, če je v vozilu prostor. Dodatnih prevozov zaradi obšolskih dejavnosti šola ne more in ni obvezna organizirati. Prav tako šola ne organizira varstva oziroma dežurstva zaradi čakanja otrok na izvenšolske dejavnosti.

V vozilu lahko vstopajo učenci samo z zaščitno masko. Ob vstopu in izstopu iz vozila si razkužijo roke. V vozilo vstopajo tako, da učenci, ki vstopajo najprej, zasedejo prve sedeže v vozilu (za voznikom). V vozilu morajo učenci upoštevati navodila voznika in umirjeno sedeti na svojih sedežih ves čas trajanja vožnje.

Novost letošnjega leta je, da bodo šolski kombiji otroke centralne šole zjutraj pripeljali na parkirišče za šolo (in ne pred glavni vhod), od koder bodo lahko učenci po varni poti ob šoli prišli do vhoda.

ŠOLSKO LETO 2021/22:

Jutranje vožnje – “LETNI VOZNI RED”

PONOVNO V VELJAVI OD VKLJUČNO 15. 3. 2022 DALJE.

AVTOBUS – NOMAGO (sprememba – vse vožnje se pričnejo 5 minut prej):

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Mali Ločnik 5.55, Veliki Ločnik 5.58, Mali Ločnik 6.01, Gradež 6.05, Turjak 6.10, V. Lašče (šola) 6.15
2. Srobotnik 6.18, Dvorska vas 6.25, Mala Slevica 6.28, Hrastinjaki 6.31, Karlovica 6.33, Podžaga 6.34, Žaga 6.35, Logarji 6.39, Stope (spodnje) 6.45, Rob (Purkače, Pečki, Strletje, Veliki Osolnik, Osredek, Mački) 6.49, V. Lašče (šola) 7.04
3. Male Lašče 7.07, Knej 7.16, Rašica 7.20, V. Lašče (šola) 7.24

MINIBUS – NOMAGO:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Selo pri Robu 6.10, Rupe 6.14, Dednik 6.17, Mohorje 6.21, Vrh 6.22, Boštetje 6.25, Naredi 6.28, Marinčki 6.38, Tomažini 6.40, Bavdek 6.41, Gradišče 6.42, Rob (samo za učenca iz Roba) 6.44, Dolščaki 6.46, V. Lašče (šola) 6.57
2. Pušče 7.00, Hrustovo 7.07, Hlebče 7.08, Jakičevo 7.10, Grm 7.13, Kukmaka 7.15, V. Lašče (gasilski dom) 7.20, Velike Lašče (šola) 7.23

KOMBI – BORGER-GREMO:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Osredek 6.15, Purkarče 6.20, Strletje 6.23, Mački 6.35, Pečki 6. 38 Rob (šola) 6.40 (za učence predmetne stopnje)
2. Veliki Osolnik 6.45, Rob (šola) 6.50 (za učence predmetne stopnje)
3. Osredek6.55, Uzmani 7.00, Pečki 7.02, Strletje 7.05, Rob (šola)7.10
4. Bavdek 7.13, Dolščaki 7.18, Rob (šola)7.20
5. Veliki Osolnik 7.30, Podhojni hrib 7.35, Dolščaki (Kurja vas) 7.37, Rob (šola) 7.40

KOMBI – MIKLIČ:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Škamevec 6. 30, Podhojni hrib 6.40, V. Lašče (šola) 6.53, Hrastinjaki 6.58, Mala Slevica 7.05, Kočevje 7.45 (samo za učence OŠ Ljubo Šercer Kočevje)

KOMBI – PETERLIN (v odsotnosti g. Peterlina bo voznik g. Jože Indihar):

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Podlog 6.50, Rašica (1 učenec) 6.55, Male Lašče (1 učenka) 6.57, V. Lašče (šola) 7.00

KOMBI – JUVANEC:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Stope (zgoraj) 6.10, Brankovo 6.15, Kaplanovo 6.20, Krkovo 6.25, Poznikovo 6.30, V. Lašče (šola) 6.40
2. Prilesje 6.45, Škrlovica 6.55, Velika Slevica 7.02, V. Lašče (šola) 7.06
3. Podsmreka 7.10, Ulaka 7.14, V. Lašče (šola) 7.20

KOMBI – ŠAVLI: 

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. Mali Osolnik 5.57, Laporje 6.03, Turjak (šola) 6.06
2. Turjak 6.06, Turjak (Štajnprik) 6.08, Turjak (Muren) 6.09, Turjak (avtobusna postaja) 6.10, Turjak (šola) 6.11
3. Prazniki 6.21, Četež 6.27, Ščurki 6.33, Turjak (Podturjak) 6.34, Turjak (šola) 6.40
4. Mali Ločnik 6.43, Turjak (šola) 6.47
5. Turjak (Koroščevo) 6.48, Gradež 6.50, Gradež (nad 100) 6.54, Gradež (vas) 6.58, Turjak (šola) 7.01
6. Turjak (Kramar) 7.02, Turjak 7.04, Turjak (proti Bajdincu) 7.05, Turjak (proti Gradu) 7.08, Turjak (šola) 7.10
7. Turjak (šola) 7.12, Velike Lašče (šola) 7.19
8. Kukmaka 7.23, Velike Lašče (šola) 7.27

KOMBI – RETA RIBNICA:

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
1. D. Podpoljane 7.00, Praproče 7.05, G. Podpoljane 7.07, V. Lašče (šola) 7.12
2. D. Podpoljane 7.20, V. Lašče (šola) 7.26

Popoldanske vožnje

Zadnja posodobitev: 4. oktober 2021 (Minibus – Nomago)

ŠOLSKO LETO 2021/22:

AVTOBUS – NOMAGO:

DAN  VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK PETEK
po 5. uri 12.15 izpred CŠ: Male Lašče, Rašica, Male Lašče
12.30 izpred CŠ: Srobotnik, Retje, Prilesje, Dvorska vas, M. Slevica, Hrastinjaki, Žaga, Podžaga, Karlovica, Podkogelj, Logarji, Stope, Knej, Dolščaki, Rob, Podlog
po 6. uri 13.20 izpred CŠ: Srobotnik, Retje, Prilesje, Dvorska vas, M. Slevica, Hrastinjaki, Žaga, Podžaga, Karlovica, Podkogelj, Logarji, Stope, Knej, Dolščaki, Rob, Podlog

*Na avtobus gredo tudi učenci iz Marinčkov, Tomažinov. Izpred PŠ Rob bodo odpeljani domov.

MINIBUS – NOMAGO:

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK PETEK
po 5. uri 12.15 izpred CŠ: V. Lašče (postaja), Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Hrustovo, Pušče
12.35 izpred CŠ: Turjak, Gradež, Mali Ločnik, Veliki Ločnik
po 6. uri 13.05 izpred CŠ: V. Lašče (postaja), Male Lašče, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Hrustovo, Pušče
13.30 Rašica, Turjak, Gradež, M. Ločnik, V.  Ločnik, M. Lašče
po 7. uri 14.05 izpred CŠ: M. Lašče, Pušče, Hrustovo, Hlebče, Jakičevo, Grm, Kukmaka, Rašica, Turjak, Gradež, Mali Ločnik, Veliki Ločnik
A URNIK
po 8. uri

 

B URNIK
po 8. uri

14.45 izpred CŠ: Srobotnik, Retje, Prilesje, Dvorska vas, M. Slevica, Hrastinjaki, Žaga, Podžaga, Karlovica, Podkogelj, Kaplanovo, Logarji, Stope, Knej, Dolščaki, Rob, Podlog, Rašica, Turjak

14.45 izpred CŠ: M. Lašče, Rašica, Turjak, M. Ločnik, V. Ločnik, Rašica, Podlog, Knej, Dolščaki, Rob, Stope, Logarji, Kaplanovo, Podkogelj, Karlovica, Podžaga, Žaga, Hrastinjaki, M. Slevica, Dvorska vas, Prilesje, Retje, Srobotnik

KOMBI – BORGER:

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK PETEK
1. 12.10 izpred PŠ Rob (SAMO ZA UČENCE PŠ ROB): V. Osolnik
2. 13.00 izpred PŠ Rob: Marinčki, Tomažini, Mački, Strletje, Purkače, Osredek, Podhojni hrib, Veliki Osolnik, Škamevec
3. 13.55 izpred PŠ Rob: Marinčki, Tomažini, Mački, Strletje, Purkače, Osredek, Podhojni hrib, Veliki Osolnik, Škamevec
4. 15.15 izpred PŠ Rob: Marinčki, Tomažini, Mački, Strletje, Purkače, Osredek, Podhojni hrib, Veliki Osolnik, Škamevec

KOMBI – MIKLIČ:

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
po 5. uri 12.10 izpred CŠ: Podsmreka, Ulaka, Kukmaka (zgoraj), Stope (zgornje), Brankovo, Škrlovica, V. Slevica, Kaplanovo,Podkraj, Krkovo, Poznikov
po 6. uri 13.00 izpred CŠ: Podsmreka, Ulaka, Kukmaka (zgoraj), Stope (zgornje), Brankovo, Škrlovica, V. Slevica, Kaplanovo, Podkraj, Krkovo, Poznikovo, Kočevje
po 8. uri 15.00 izpred CŠ: učenci, ki imajo 7. ali 8. uro pouk, šolski okoliš Velike Lašče
PONEDELJEK, ČETRTEK IN PETEK tudi po 4. uri
po 4. uri 11.20 izpred CŠ: Podsmreka, Ulaka, Kukmaka (zgoraj), Stope (zgornje), Brankovo, Škrlovica, V. Slevica, Kaplanovo, Podkraj, Krkovo, Poznikovo

KOMBI – JUVANEC:

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK PETEK
1. 12.10 izpred PŠ Rob: Dolščaki, Marinčki, Bavdki
2. 13.10 izpred PŠ Rob: Rute
3. 13.55 izpred PŠ Rob: Rute
4. 15.15 izpred PŠ Rob: učenci, ki imajo 7. uro pouk

KOMBI – ŠAVLI: 

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK PETEK
1. 12.15 izpred PŠ Turjak: Gradež (ob glavni cesti)
2.
12.20 izpred PŠ Turjak: Gradež (vas), Gradež (nad 100)
3.
12.35 izpred PŠ Turjak: Veliki Ločnik
4. 12.55 izpred PŠ Turjak: Mali Osolnik, Turjak (Podturjak), Ščurki, Četež
5. 13.35 izpred PŠ Turjak: avtobusna postaja Turjak, turjaški šolski okoliš
6. 14.00 Velike Lašče (šola), turjaški šolski okoliš

KOMBI – RETA RIBNICA:

DAN ČAS IN SMER VOŽNJE
PONEDELJEK
TOREK
ČETRTEK
14.45 izpred CŠ: Podpoljane, D. Podpoljane, Praproče
SREDA 14.15 izpred CŠ:Podpoljane, D. Podpoljane, Praproče
PETEK 14.45 izpred CŠ: Podpoljane, D. Podpoljane, Praproče

 

Na vrh

Dostopnost