Nacionalno preverjanje znanja

NPZ je obvezen za vse učence ob koncu drugega in ob koncu tretjega obdobja. Tako ob koncu drugega kot ob koncu tretjega obdobja se NPZ opravlja le v rednem roku.

Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. razreda obsega naslednje predmete: materinščina, matematika in tuj jezik (angleščina). Za učence 9. razreda pa poleg materinščine in matematike obsega še 3. predmet. Kateri bo ta predmet na posamezni šoli, določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

V začetku tekočega šolskega leta, v začetku septembra, MIZS izda sklep, s katerim izmed vseh obveznih izbirnih predmetov v 8. in 9. razredu osnovne šole izbere največ štiri predmete za določitev 3. predmeta na posamezni šoli. Istočasno s sklepom določi še iz katerega izbranega predmeta se bo opravljalo nacionalno preverjanje znanja na posamezni osnovni šoli.

V šolskem letu 2022/2023 je za našo šolo izbran 3. predmet: GLASBENA UMETNOST

Pomembni datumi:

4. maj 2023 – slovenščina za 6. in 9. razred
8. maj 2023 – matematika za 6. in 9. razred
10. maj 2023 – angleščina za 6. in glasbena umetnost za 9. razred
31. maj 2023 – seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. razredu
6. junij 2023 – seznanitev učencev z dosežki NPZ v 6. razredu

Več informacij o nacionalnem preverjanju znanja lahko najdete tudi na spletni strani RIC-a, državnega izpitnega centra.

(Visited 137 times, 1 visits today)
Dostopnost