Organi upravljanja

Ustanovitelj zavoda:

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet Občine Velike Lašče.

Organi upravljanja zavoda:

Šolo in vrtec upravljata ravnatelj in svet zavoda.

Primož Garafol, ravnatelj

Svet zavoda sestavljajo:

Predstavniki Občine Velike Lašče:

Andreja Košir
Marija Ivanc Čampa
Martina Ferjan

Predstavniki zavoda:

Andreja Svetičič (osnovna šola) – predsednica sveta zavoda
Renata Gradišar (osnovna šola)
Tatjana Đurić (osnovna šola)
Anja Otoničar Mikuž (vrtec)
Damjana Tomažin (vrtec)

Predstavniki staršev:

Aleksander Jakša (vrtec)
Miha Mihič (osnovna šola)
Boštjan Škulj (osnovna šola)

Svet staršev v šolskem letu 2021/22

Na prvem sestanku sveta staršev, ki ga vodi v. d. ravnateljice, izmed predstavnikov staršev vseh oddelkov izvolijo predsednika in namestnika SVETA STARŠEV. Mandat traja do 31. 8. 2022.

V svet staršev so v šolskem letu 2021/2022 izvoljeni naslednji predstavniki oddelkov centralne šole: Kristina Fijavž (1.a), Simona Perhaj (1. b), Sonja Ratej Pirkovič (2. a), Neža Pavlič (2. b), Ksenja Debeljak (4. a), Tanja Marn (4. b), Andreja Novak (5. a), Mira Sedmak (5. b), Damjana Zgonc (5. c), Špela Golob Peterlin (6. a), Miha Mihič (6. b), Tina Šurk (7. a), Senta Tehovnik Kolar (7.b), Dejan Klobučar (8. a), Lilijana Senčar Žnidaršič (8. b), Lea Pogačnik Kopač (8.c), Boštjan Škulj (9. a), Mihael Štrukelj (9. b).

PŠ Rob: Kristina Ravnikar, (1. in 2. R), Karmen Jakič (3. in 4. R).

PŠ Turjak: Zana Jakič (1. T), Neža Perhaj (2. in 4. T), Aleksandra Štrukelj (4.T).

Komisije, ki delujejo v zavodu

Komisija za sprejem otrok v vrtec, komisija za ugotavljanje pripravljenosti za vstop otrok v šolo, strokovne skupine, komisija za prehrano, komisija za poklicno orientacijo, komisija za vodenje postopkov nacionalnih preizkusov znanja, komisija za popis, pritožbena komisija pri svetu zavoda …

Dostopnost