Organi upravljanja

Ustanovitelj zavoda:

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet Občine Velike Lašče.

Organi upravljanja zavoda:

Šolo in vrtec upravljata ravnatelj in svet zavoda.

Primož Garafol, ravnatelj

Svet zavoda sestavljajo:

Predstavniki Občine Velike Lašče:

Nika Perovšek
Boštjan Škulj
Janja Jaklič

Predstavniki zavoda:

Bojan Novak (osnovna šola) 
Petra Marolt (osnovna šola)
Katja Viršek (osnovna šola)
Anja Mikuž Otoničar (vrtec)
Damijana Tomažin (vrtec)

Predstavniki staršev:

Andreja Novak (osnovna šola) – predsednica
Miha Mihič (osnovna šola)
Aleksander Jakša (osnovna šola)

Svet staršev v šolskem letu 2023/24

Na prvem sestanku sveta staršev, ki ga vodi ravnatelj, izmed predstavnikov staršev vseh oddelkov izvolijo predsednika in namestnika SVETA STARŠEV. Mandat traja do 31. 8. 2023.

ZAP. ŠT.  RAZRED  IME IN PRIIMEK    ZAP. ŠT.  RAZRED  IME IN PRIIMEK 
1.  1. A      11.  6. A   
2.  1. B      12.  6. B   
3.  2. A      13.  6. C   
4.  2. B      14.  7. A   
5.  3. A      15.  7. B   
6.  3. B      16.  7. C   
7.  4. A      17.  8. A   
8.  4. B     18.  8. B  
9.  5. A     19.  9. A  
10.  5. B     20.  9. B  

 

PŠ ROB RAZRED  IME IN PRIIMEK 
1.  1./2. R  
2.  3./4. R  

 

PŠ TURJAK RAZRED  IME IN PRIIMEK 
1.  1./2. T  
2.  3. T  
3.  4. T  

 

Komisije, ki delujejo v zavodu

Komisija za sprejem otrok v vrtec, komisija za ugotavljanje pripravljenosti za vstop otrok v šolo, strokovne skupine, komisija za prehrano, komisija za poklicno orientacijo, komisija za vodenje postopkov nacionalnih preizkusov znanja, komisija za popis, pritožbena komisija pri svetu zavoda …

Dostopnost