Izvajanje interesnih dejavnosti v šolskem letu 2022/2023
3. oktobra 2022
Bralna čajanka

 

Izvajalec: Barbara Zupančič

Število otrok: 15

Dan: torek, 0. ura

Številka učilnice: I

Stanje aktivnosti: Se izvaja

 

 

Razdredna ustvarjalnica

Izvajalec: Barbara Zupančič

Število otrok: 19

Dan: petek, 0. ura

Številka učilnice: I

Stanje aktivnosti: Se izvaja

 

Izvajalec: Branka Levstik

Število otrok: 17

Dan: petek, 0. ura

Številka učilnice: XVII

Stanje aktivnosti: Se izvaja

 

Izvajalec: Elizabeta Arko

Število otrok: 18

Dan: petek, 0. ura

Številka učilnice: Zgornji kabinet

Stanje aktivnosti: Se izvaja

 

Izvajalec:  Janja Samsa/ Lucija Glas

Število otrok: 24

Dan: petek, 0. ura

Številka učilnice: XXIX

Stanje aktivnosti: Se izvaja

 

Izvajalec:  Jožica Mavsar Nosan

Število otrok: 15

Dan: petek, 0. ura

Številka učilnice: XVI

Stanje aktivnosti: Se izvaja

 

Izvajalec:  Marija Katarinčič

Število otrok: 19

Dan: petek, 0. ura

Številka učilnice: III

Stanje aktivnosti: Se izvaja

 

Elementarne igre in MDO

Izvajalec:  Bojan Novak

Število otrok: 40

Dan: torek, 0. ura

Številka učilnice: telovadnica

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Med dvema ognjema

Izvajalec:  Bojan Novak

Število otrok: 16

Dan: sreda, 0. ura

Številka učilnice: telovadnica

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Elementarne igre 3., 4. r.

Izvajalec: Branka Levstik

Število otrok: 32

Dan: ponedeljek

Številka učilnice: telovadnica

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Pravljične urice Rob

Izvajalec: Dragica Dobravec

Število otrok: 15

Dan: četrtek, 5. ura

Številka učilnice: Rob I

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Kuharski tečaj

Izvajalec: Jožica Mavsar Nosan

Število otrok: 11 (prva skupina)

Dan: četrtek, 0. ura

Številka učilnice: XXIII

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Priprava jedi

Izvajalec: Barbara Zupančič

Število otrok: 5

Dan: sreda 6. in 7. ura

Številka učilnice: XXIII

Stanje aktivnosti: Izvaja se za priprave na tekmovanje za ZK

Mali ustvarjalčki

Izvajalec: Elizabeta Arko

Število otrok: 26

Dan: sreda, 0. ura

Številka učilnice: III

Stanje aktivnosti: Se izvaja

 

Izvajalec: Kristina Šilc Ćirović

Število otrok: 15

Dan: ponedeljek, 0. ura

Številka učilnice: učnica zgoraj (Turjak)

Stanje aktivnosti: Se izvaja

 

Izvajalec: Veronika Lipavec

Število otrok: 18

Dan: petek, 0. ura

Številka učilnice: XIX

Stanje aktivnosti: Se izvaja

 

KUBO Robotika

Izvajalec:  Marjeta Krašovec

Število otrok: 24

Dan: pondeljek, 0. ura

Številka učilnice: XXI

Stanje aktivnosti: Se začne z oktobrom

Programiranje 2

Izvajalec:  Maja Pugelj Osterman

Število otrok: /

Dan: /

Številka učilnice: MME

Stanje aktivnosti: Se ne izvaja

Robotika 2

Izvajalec:  Maja Pugelj Osterman

Število otrok: 10

Dan: četrtek, 0. ura

Številka učilnice: MME

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Robotika 1

Izvajalec:  Maja Pugelj Osterman

Število otrok: 13

Dan: sreda, 0. ura

Številka učilnice: /

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Programiranje 1

Izvajalec:  Maja Pugelj Osterman

Število otrok: 6

Dan: ponedeljek, 0. ura

Številka učilnice: MME

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Slovenska bralna značka

Izvajalec:  Magda Grajš

Število otrok: 40-50

Dan: četrtek, 6. ura

Številka učilnice: X

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Francoščina

Izvajalec:  Lucija Glas

Število otrok: 7

Dan: torek, 0. ura

Številka učilnice: XXIX

Stanje aktivnosti: Se začne z oktobrom

Šahovski krožek 1

Izvajalec:  Majda Griz

Število otrok: 9

Dan: torek, 6. ura

Številka učilnice: XII

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Šahovski krožek 2

Izvajalec:  Majda Griz

Število otrok: 9

Dan: torek, 6. ura

Številka učilnice: XII

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Računalniško opismenjevanje

Izvajalec:  Petra Kljun

Število otrok: 30

Dan: torek, 0. ura

Številka učilnice: MME

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Gibanje in prva pomoč

Izvajalec:  Petra Marolt

Število otrok: 20

Dan: ponedeljek, 0. ura

Številka učilnice: zunaj ali velika spodaj (Turjak)

Stanje aktivnosti: Se izvaja

 

Izvajalec:  Sonja Škrlj

Število otrok: 7

Dan: ponedeljek, 6. ura

Številka učilnice: mala učnilnica

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Varnost v prometu (tečajno)

Izvajalec:  Petra Kljun

Število otrok: 20

Dan: četrtek, 5. ura

Številka učilnice: XXX ali zunaj

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Poskusi iz naravoslovja

Izvajalec:  Mimica Gačnik

Število otrok: 21

Dan: sreda, 5. ura

Številka učilnice: XXX

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Živimo z naravo

Izvajalec:  Mimica Gačnik

Število otrok: 12

Dan: torek, 0. ura

Številka učilnice: XXX ali zunaj

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Pravljične urice

Izvajalec:  Marija Katarinčič

Število otrok: 12

Dan: ponedeljek, 0. ura

Številka učilnice: III

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Varna mladost

Izvajalec:  Renata Gradišar

Število otrok: 19

Dan: torek, 5. ura

Številka učilnice: XXVII

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Računalniški krožek 4.-6.

Izvajalec:  Renata Gradišar

Število otrok: 13

Dan: sreda, 0. ura

Številka učilnice: MME

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Miselni orehi

Izvajalec:  Renata Gradišar

Število otrok: 17

Dan: letrtek, 6., 7. ura

Številka učilnice: XXVII

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Od načrta do izdelka

Izvajalec:  Primož Garafol

Število otrok: 7

Dan: petek, 0. ura

Številka učilnice: XXI

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Male sive celice

Izvajalec:  Renata Lesar Hržič

Število otrok: 10

Dan: petek, 0. ura

Številka učilnice: IX

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Čebelarstvo

Izvajalec:  Primož Garafol

Število otrok: 12

Dan: ponedeljek, 0. ura

Številka učilnice: XXI

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Nemščina

Izvajalec:  Senta Tehovnik Kolar

Število otrok: 7

Dan: četrtek, 0. ura

Številka učilnice: IX

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Elementalne igre in MDO 2r.

Izvajalec:  Simona Bavdek

Število otrok: 24

Dan: četrtek, 0. ura

Številka učilnice: telovadnica

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Elementalne igre in MDO 2r.

Izvajalec:  Simona Bavdek

Število otrok: 21

Dan: petek, 0. ura

Številka učilnice: telovadnica

Stanje aktivnosti: Se začne v oktobru

Prostovoljstvo

Izvajalec:  Simona Bavdek, Vesna Hladnik

Število otrok: /

Dan: po dogovoru (glede na posamezne akcije)

Številka učilnice: /

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Tee ball

Izvajalec:  Simona Bavdek

Število otrok: 30

Dan: ponedeljek, 0. ura

Številka učilnice: telovadnica

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Gledališki krožek

Izvajalec:  Senta Tehovnik Kolar

Število otrok: 7

Dan: petek, 0. ura

Številka učilnice: XIV

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Gledališko ustvarjalna dejavnost

Izvajalec:  Stanka Štrukelj

Število otrok: 12

Dan: petek, 0. ura

Številka učilnice: mala učnilnica spodaj

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Orffova skupina

Izvajalec:  Vita Mekinda

Število otrok: 7

Dan: petek, 6. ura

Številka učilnice: XXVII

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Ljudski plesi

Izvajalec:  Veronika Lipovec

Število otrok: 21

Dan: četrtek, 0. ura

Številka učilnice: mala telovadnica

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Ročna dela

Izvajalec:  Veronika Lipovec

Število otrok: 26

Dan: sreda, 0. ura

Številka učilnice: prostor nad zbornico

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Inovativnost in podjetništvo

Izvajalec:  Veronika Lipovec

Število otrok: 12

Dan: torek, 0. ura

Številka učilnice: prostor nad zbornico

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Kleklanje

Izvajalec:  Elizabeta Šavli

Število otrok: 4

Dan: četrtek, 0. ura

Številka učilnice: XXI

Stanje aktivnosti: Se izvaja

Dostopnost