PŠ Rob

 

Šolstvo v Robu, ima zelo dolgo tradicijo in sicer bomo letos zabeležili 153 let. V šolskem letu 2022/2023, sta na podružnični šoli organizirana dva oddelka in v popoldanskem času, še oddelek podaljšanega bivanja. Razredničarka 1./2. razreda je Dragica Dobravec, razredničarka 3./4. razreda pa Sonja Škrlj. Oddelek podaljšanega bivanja od 1. do 4. razreda, vodi Veronika Pučko, ki v vseh razredih poučuje še angleščino. Z jutranjim varstvom vozačev, pričnemo ob prihodu prvega kombija in sicer ob 6.50 uri in traja do 8.50 ure. Pouk pričnemo ob 8.15 uri in zaključimo ob 12.35 uri. Takrat so za učence vozače organizirani prevozi z dvema kombijema, ostali učenci pa pričnejo s kosilom. Vsak drugi četrtek, ko imamo urnik A, gredo nekateri četrtošolci na neobvezni izbirni predmet šport, na centralno šolo. Učenci 1./2. razreda, se udeležujejo pravljičnega krožka, učenci 3./4. pa gibalnih iger in prve pomoči. Šola sodeluje s PGD Rob, s PGD Veliki Osolnik, KUD om Rob, s Podeželskimi ženami, s Čajankami in z Zarjo spominov, ob različnih priložnostih. Za potrebe športa, uporabljamo novo, veliko igrišče in igrala na ločenem, peščenem delu, v primeru slabega vremena pa imamo na voljo dvorano, v Domu krajanov Rob. Učenci poleg dobro založene šolske knjižnice, vsak petek obiščejo še knjižnico Prežihovega Voranca, ki se nahaja v Domu krajanov Rob. Dneve dejavnosti in šole v naravi, izvajamo skupaj z učenci centralne šole in učenci s PŠ Turjak. Izbrane dneve dejavnosti pa izvedemo ob pomoči društev v kraju samem in tako krepimo medgeneracijsko družene in nabiramo bogate izkušnje preteklosti.

 

 

 

 

 

 

 

Šolski zvonec:

URE

ODMORI

1. ura

 

1. odmor

 

2. ura

 

2. odmor

 

3. ura

 

MALICA

 

4. ura

 

3. odmor

 

5. ura

 

4. odmor

 

6. ura

 

5. odmor

 

(Visited 383 times, 7 visits today)
Dostopnost