Delo nadarjenih učencev v šol. l. 2023/2024
20. junija 2024

V tem šolskem letu so si nadarjeni učenci poleg  različnih tekmovanj in dodatnih dejavnosti v šoli in izven nje lahko izbrali dodatno nalogo, s katero so s pomočjo mentorjev raziskovali področje, ki jih še posebej zanima. Menor, ki so si ga učenci izbrali sami, je učence vzpodbujal na njihovi poti od ideje do izvedbe projekta. Kar 15 od skupno 21 nadarjenih učencev v tem šolskem letu je projekt uspešno zaključilo in se za nagrado udeležilo brezplačnega izleta v Enigmarium- escape room. Opravljene izbrane dodatne naloge so zajemale različna področja: tehnično, literarno, matematično, športno, splošno učno, jezikovno področje itd. Učenci so izdelali tehnični izdelek z uporabo strojev in s pomočjo 3D tiskalnika, nekateri so napravili računalniško predstavitev izbrane teme in jih v okviru rednih ur predstavili sošolcem, drugi učenci so pisali pesmi in zgodbe ter jih objavljali v lokalnem glasilu ter sodelovali na različnih natečajih in številnih šolskih prireditvah, tretji so si zadali izzive na področju športa, splošnega znanja in pripravili obsežne seminarske naloge in praktične prikaze.

Tudi v prihodnjem šolskem letu bomo učencem skušali ponuditi izzive in aktivnosti, s katerimi bodo krepili svoja močna področja.

Zahvaljujemo se mentorjem: Katji Grintal, Mariji Lampret, Viti Mekinda, Andreji Svetičič, Marjeti Krašovec, Poloni Bartol, Katarini Gačnik, Bojanu Novaku, Renati Lesar Hržič, Nataši Turšič, Veroniki Pajk in Niki Petelin za vso podporo in pomoč učencem.

Katja Viršek

Dostopnost