Rastem s knjigo 2022/2023

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, namen katerega je osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Cilji projekta so:

   • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
   • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
   • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
   • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Potek projekta na naši šoli

V okviru projekta vsako leto sedmošolci prejmejo v dar knjigo, ki jo preberejo za domače branje. Letos so združili moči Boštjan Gorenc, Kozma Ahačič in Jaka Vukotič (ilustrator) ter ustvarili knjigo z naslovom Reformatorji v stripu.

Takoj ko so učenci prebrali knjigo, smo se lotili spoznavanja avtorja.

Glede na to, da je knjiga zapisana v obliki stripa, je bila učencem takoj všeč. Vendar ko so se lotili branja, so povedali, da je knjiga zahtevna, da ničesar ne razumejo, da je »čudna«        pisava … Nato je sledil pogovor o knjigi, predstavila sem jim obdobje reformacije ter ustvarjalce tistega časa in vse bolj jim je postajalo jasno, o čem je Boštjan Gorenc pisal v knjigi. Sledilo je izdelovanje plakatov, s pomočjo katerih so učenci boljše spoznali reformatorje – Primoža Trubarja, Jurija Dalmatina, Adama Bohoriča, Sebastjana Krelja in Martina Luthra. Učenci so po skupinah iskali podatke o določenem avtorju in ga po končanem delu predstavili ostalim učencem. Res je, da po učnem načrtu učenci spoznajo literarna obdobja šele v 9. razredu, vendar nič hudega, če smo si »plonk listke« pripravili že nekoliko prej. Plakate bom shranila in jih v 9. razredu ponovno izobesila v razredu.

Zelo smo si želeli srečanja s pisateljem, vendar ker je le-ta precej zaseden, smo ga lahko rezervirali šele za naslednje šolsko leto. Nato smo začeli z iskanjem rezervnega načrta … in smo ga našli! Odšli smo v Ljubljano v Cankarjev dom, kjer smo si ogledali predstavo Reformatorji na odru. Tako smo poleg Boštjana Gorenca lahko občudovali tudi igro Nika Škrleca. Po ogledu predstave je ponovno sledil pogovor o knjigi in predstavi in takrat je bilo učencem vse že veliko bolj jasno.

Z delom v šoli in ogledom predstave pa delo s projektom še ni bilo zaključeno. Po dveh letih korone smo lahko zopet obiskali splošno knjižnico in odšli smo v Knjižnico Prežihovega Voranca v Ljubljano, saj je spoznavanje knjižnice vključeno v kulturni dan, v okviru katerega z učenci obiščemo tudi Narodno galerijo.

V knjižnici so učenci spoznali, katere vrste knjižnic poznamo, kako delujejo, kako se v knjižnico vpišemo in načine razvrščanja gradiva. Predstavljen jim je bil tudi program COBISS, s pomočjo katerega lahko preverimo razpoložljivost gradiva, podaljšamo izposojene knjige, gradiva rezerviramo … Pogovarjali smo se o vedenju v knjižnici. Spoznali smo potujočo knjižnico in knjižnico za slepe. V okviru projekta Rastem s knjigo so si ogledali predstavitveni video o knjigi Reformatorji v stripu.

Ob zaključku projekta sem učence prosila, da naj zapišejo mnenja o prebrani knjigi in predstavi, ki so si jo v okviru projekta ogledali.

Tako smo tudi letos uspešno zaključili projekt, upam pa, da smo dosegli tisti pravi cilj – navdušiti učence, da nekaj svojega prostega časa namenijo tudi branju knjig slovenskih avtorjev.

Velike Lašče, 15. 6. 2023

Pripravila Marija Lampret, učiteljica slovenščine in koordinatorka projekta RSK

Dostopnost