Rastem s knjigo 2023/2024

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, namen katerega je osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. 

 Cilji projekta so: 

  • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,  
  • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, 
  • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic, 
  • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. 

Potek projekta na naši šoli 

V okviru projekta vsako leto sedmošolci prejmejo v dar knjigo, ki jo preberejo za domače branje. Letos je bila to knjiga Irene Androjna z naslovom Modri otok. 

Oktobra smo v okviru kulturnega dne obiskali splošno Knjižnico Prežihovega Voranca v Ljubljani. V knjižnici so učenci spoznali, katere vrste knjižnic poznamo, kako delujejo, kako se v knjižnico vpišemo in načine razvrščanja gradiva. Predstavljen jim je bil tudi program COBISS, s pomočjo katerega lahko preverimo razpoložljivost gradiva, podaljšamo izposojene knjige, gradivo rezerviramo … Pogovarjali smo se o vedenju v knjižnici. Spoznali smo potujočo knjižnico in knjižnico za slepe. Ko smo se vrnili v šolo, smo si ogledali še predstavitveni video o knjigi.

Učenci so z branjem knjige za domače branje začeli doma, ko pa je bilo lepo vreme, smo tudi med uro slovenščine odšli ven in brali. 

Nekatere učence je knjiga najprej nekoliko »prestrašila«, saj se jim je zdela obsežna, vendar ko so začeli z branjem, so povedali, da jim je všeč in da je vsebina zanimiva. Ko so knjigo uspeli prebrati vsi učenci smo se pogovarjali o vsebini, o prepletu realnega in imaginarnega, o glavnih junakih … 

Nato sem učencem predstavila svojo idejo o izpeljavi projekta. Oblikovala sem tri skupine: naravoslovci, zgodovinarji in kuharji. Povedala sem jim, da bodo tudi oni postali raziskovalci domačega kraja in bodo popoldan obiskali starejše prebivalce in jih povprašali o zgodovinskih dogodkih, povezanih z Velikimi Laščami, o receptih za kakšne jedi, ki so jih pripravljali nekoč, obiskali bodo različne kulturne in naravne znamenitosti kraja, jih fotografirali in nato bomo pri urah SLJ izdelali plakat o Velikih Laščah. Sledilo je izdelovanje plakata, s pomočjo katerega so učenci boljše spoznali svoj kraj in ga tako predstavili tudi ostalim prebivalcem, saj je bil plakat nekaj časa na razstavi v šolski avli, nato pa še na občini. 

Nato smo se lotili še spoznavanja avtorice. Učenci so po skupinah prebirali zapise o Ireni Androjni in na koncu izdelali plakat, kamor je vsak zapisal kaj zanimivega o njenem življenju in delu.   

Tako smo tudi letos uspešno zaključili projekt. Če želite tudi vi spoznati Modri otok, pa vabljeni k branju knjige, saj ga na zemlejvidu ne boste našli.  

Velike Lašče, 28. 6. 2024 

Marija Lampret,  

učiteljica slovenščine in koordinatorka projekta RSK 

Dostopnost