Cenik šolske prehrane

CENA ŠOLSKE PREHRANE ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Malica razredna stopnja

1,10 €

Malica predmetna stopnja

1,10 €

Kosilo razredna stopnja

2,67 €

Kosilo predmetna stopnja

2,90 €

Nova cena obrokov je bila sprejeta dne, 18. 12. 2023, na seji sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče. Nove cene veljajo od 1. 1. 2024 dalje.

Dostopnost