Šolski sklad

Na šoli deluje tudi Šolski sklad. Osnovni namen sklada je pomoč otrokom iz socialno šibkejših družin, da lahko spremljajo osnovni in razširjeni učni program.

Upravni odbor Šolskega sklada sestavljajo predstavniki učiteljev šole in starši učencev šole. S takšno sestavo Šolskega sklada je zagotovljeno, da sklad dejansko zasleduje potrebe učencev. Vsi člani svojo funkcijo opravljajo na prostovoljni osnovi.

Sredstva za financiranje dejavnosti pridobiva sklad s prostovoljnimi prispevki posameznikov, z donacijami podjetij in najrazličnejšimi akcijami šole, v katerih sodelujejo učenci in učitelji naše šole.

V preteklem šolskem letu je sklad zbiral sredstva s prodajo voščilnic, z božično- novoletnim koncertom, z zbiranjem odpadnega papirja, z donacijami podjetij in s prostovoljnimi prispevki staršev. Zbrana sredstva so bila namenjena za sofinanciranje šole v naravi oz. dnevov dejavnosti socialno ogroženim učencem, pokrivanju prijavnin za tekmovanja, nakupu šolskih potrebščin socialno ogroženim učencem, nagrad ob koncu šolskega leta in sofinanciranju različnih materialov in delavnice za učence.

 

Donacije za šolski sklad lahko prispevate tudi na:

TRR: SI56 0133-4603-0686-050

Namen nakazila: donacija šolski sklad

Sklic: 00 2922

Dostopnost