Šole v naravi

Šole v naravi ter tabori so večletna praksa, ki prinaša dobre rezultate, s tem bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu. Cilji, ki jih s tem uresničujemo, so naravnani na trajnostni razvoj in uporabo pridobljenega znanja. Večdnevna druženja omogočajo učencem socialni razvoj in pridobivanje izkušenj reagiranja na nepredvidljive situacije.

V šolskem letu 2022/23 bomo predvidoma izvedli:

RAZRED  ŠTEVILO UČENCEV  DODELJEN DOM  DODELJEN TERMIN  VODJA TABORA  UDELEŽENCI TABORA 
1. R  1. a, 1. b   Nočitev prvošolcev  Junij 2023  Elizabeta Arko 

Veronika Lipovec 

Elizabeta Arko, Marija Katarinčič 

2. R 

2. a, 2. b,  

2. PŠ Rob,  

2. PŠ Turjak  

Plavalni tečaj (Osilnica)   od 7. do 11. november 2022  Simona Bavdek  Simona Bavdek, Barbara Zupančič, Dragica Dobravec, Kristina Šilc Čirović 
3. R 

3. a,  b 

3. PŠ Turjak  

CSOD – Prvine  od 25. do 27. januar 2023  Branka Levstik 

Branka Levstik, Jožica Mavsar Nosan 

Stanka Štrukelj 

4. R 

4. a, 4. b,  

3./4. PŠ Rob   

4. PŠ Turjak  

Plavalna šola –  

Debeli rtič (5 dni)  

od 20. do 24. marec 2023  Janja Samsa 

Bojan Novak 

Petra Marolt 

Sonja Škrlj 

Janja Samsa 

5. R  5. a, 5. b, 5. c   Šola pohodništva   4. in 5. maj 2023  Mimica Gačnik 

Renata Gradišar 

Petra Kljun 

Matic Praznik 

Mimica Gačnik 

+ dodatni spremljevalec 

6. R  6. a, 6. b, 6. c    Zimska šola v naravi  od 9. do 13. januar 2023  Nataša Turšič 

Nataša Turšič 

Maja Mugerle 

Katja Grintal + zunanji učitelji smučanja 

7. R  7. a, 7. b   CŠOD Breženka (Fiesa)  od 20. do 24. marec 2023  Gordana Farazin  Nika Petelin 
Renata Lesar Hržič 
8. R  8. a, 8. b   CŠOD Ajda (Libeliče)  od 8. do 10. marec 2023  Gordana Farazin  Vita Mekinda 
Maja Puglej Osterman 

 

(Visited 362 times, 1 visits today)
Dostopnost