Organi upravljanja

Ustanovitelj zavoda:

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet Občine Velike Lašče.

Organi upravljanja zavoda:

Šolo in vrtec upravljata ravnatelj in svet zavoda.

Primož Garafol, ravnatelj

Svet zavoda sestavljajo:

Predstavniki Občine Velike Lašče:

Andreja Košir
Marija Ivanc Čampa
Martina Ferjan

Predstavniki zavoda:

Andreja Svetičič (osnovna šola) – predsednica sveta zavoda
Renata Gradišar (osnovna šola)
Tatjana Đurić (osnovna šola)
Anja Otoničar Mikuž (vrtec)
Damjana Tomažin (vrtec)

Predstavniki staršev:

Aleksander Jakša (vrtec)
Miha Mihič (osnovna šola)
Boštjan Škulj (osnovna šola)

Svet staršev v šolskem letu 2022/23

Na prvem sestanku sveta staršev, ki ga vodi ravnatelj, izmed predstavnikov staršev vseh oddelkov izvolijo predsednika in namestnika SVETA STARŠEV. Mandat traja do 31. 8. 2023.

ZAP. ŠT.  RAZRED  IME IN PRIIMEK    ZAP. ŠT.  RAZRED  IME IN PRIIMEK 
1.  1. A  Urška Praznik    11.  6. A  Andreja Novak 
2.  1. B  Miha Mihič    12.  6. B  Anja Zalar Mihelič 
3.  2. A  Kristina Fijavž    13.  6. C  France Košir 
4.  2. B  Simona Perhaj    14.  7. A  Špela Golob  
5.  3. A  Sonja Ratej Pirkovič    15.  7. B  Miha Mihič 
6.  3. B  Neža Pavlič    16.  8. A  Tina Šurk 
7.  4. A  Matjaž Klančar    17.  8. B  Senta Tehovnik Kolar 
8.  5. A  Polonca Centa    18.  9. A  Mojca Petan 
9.  5. B  Tanja Marn    19.  9. B  Lilijana Senčar Žnidaršič 
10.  5. C  Živa Kuplenk    20.  9. C  Lea Pogačnik Kopač  

 

PŠ ROB RAZRED  IME IN PRIIMEK 
1.  1./2. R Samo Križnar
2.  3./4. R Karmen Jakič

 

PŠ TURJAK RAZRED  IME IN PRIIMEK 
1.  1./2. T Maja Čamič
2.  3. T Nežka Perhaj
3.  4. T Damjana Zgonec

 

Komisije, ki delujejo v zavodu

Komisija za sprejem otrok v vrtec, komisija za ugotavljanje pripravljenosti za vstop otrok v šolo, strokovne skupine, komisija za prehrano, komisija za poklicno orientacijo, komisija za vodenje postopkov nacionalnih preizkusov znanja, komisija za popis, pritožbena komisija pri svetu zavoda …

(Visited 594 times, 1 visits today)
Dostopnost