Jutranje varstvo in varstvo vozačev

Varstvo vozačev pred poukom:

  • CENTRALNA ŠOLA Velike Lašče 6.35 – 8.25
  • PODRUŽNIČNA ŠOLA Rob
  • PODRUŽNIČNA ŠOLA Turjak

Po prihodu v šolo se učenci preobujejo in gredo v avlo ali se zadržujejo na šolskem igrišču.

 

Varstvo vozačev po pouku:

Učenci prevoz po pouku čakajo v avli šole, v za to določeni učilnici v primernem vremenu na šolskem igrišču.
UČENCI ODIDEJO DOMOV TAKOJ PO POUKU. VOZAČI SE ODPELJEJO S PRVIM PREVOZOM.

Vse učence in starše opozarjamo, naj upoštevajo vozni red prevozov. V primeru neupoštevanja se poruši sistem voženj (vozila so prepolna ali premalo polna ali pa je čakalna doba predolga) in se kršijo pravila šolskega reda. Zaradi varnosti otrok moramo vsi skrbeti za točen odhod šolarjev domov.
Prav je, da starši dolgoročno spremembo prevoza svojega otroka javijo na šolo.
V avtobusu in kombijih morajo biti učenci pripeti Z VARNOSTNIM PASOM.

V ČASU POUKA, ODMOROV IN ČAKANJA NA PREVOZE UČENCI ŠOLSKEGA PROSTORA NE SMEJO ZAPUŠČATI.
Za varnost učencev po dejavnostih, ki jih vodijo zunanji mentorji, in v času, ko ni več podaljšanega bivanja, šola ne odgovarja. Za te učence ne izvajamo varstva.
Za varstvo vozačev je poskrbljeno tudi na obeh podružnicah, in sicer do zadnjega odhoda otroka s šolskim prevozom po končanem pouku.

Dostopnost