A
D
H
L
P
T
Ž
B
E
I
M
R
U
C
F
J
N
S
V
Č
G
K
O
Š
Z

Arko Elizabeta

Arko Eva

e-pošta: eva.arko@vrtec.velike-lasce.si

Poučuje:

Bartol Polona

Bavdek Simona

Dobravec Dragica

Gačnik Mimica

Gartner Mateja

Glas Lucija

Gradišar Renata

Grajš Magda

e-pošta: magda.grajs@sola.velike-lasce.si 

Poučuje:

Grintal Katja

Griz Majda

e-pošta: majda.griz@sola.velike-lasce.si 

Poučuje:

Kastelic Milan

Katarinčič Marija

Kljun Petra

e-pošta: petra.zidar@sola.velike-lasce.si 

Poučuje:

Komat Lea

e-pošta: lea.komat@sola.velike-lasce.si 

Poučuje:

Kovačič Meta

e-pošta: meta.kovacic@sola.velike-lasce.si 

Poučuje:

Krašovec Marjeta

Lampret Marija

Lavrič Neža

Lesar Hržič Renata

Levstek Viktorija

Levstik Branka

Lipovec Veronika

Marolt Petra

e-pošta: petra.marolt@sola.velike-lasce.si 

Poučuje:

Matić Suzana

e-pošta: suzana.matic@sola.velike-lasce.si 

Poučuje:

Mekinda Vita

e-pošta: vita.mekinda@sola.velike-lasce.si 

Poučuje:

Mihelič Martina

Mugerle Maja

e-pošta: maja.mugerle@sola.velike-lasce.si 

Poučuje:

Novak Bojan

e-pošta: bojan.novak@sola.velike-lasce.si 

Poučuje:

Pajk Veronika

Petelin Nika

e-pošta: nika.petelin@sola.velike-lasce.si 

Poučuje:

Polzelnik Sever Katarina

Praznik Matic

Pučko Veronika

Rupert Zupančič Helena

Samsa Janja

e-pošta: janja.samsa@sola.velike-lasce.si 

Poučuje:

Samsa Maša

e-pošta: masa.samsa@vrtec.velike-lasce.si 

Poučuje:

Sedej Neža

e-pošta: neza.sedej@sola.velike-lasce.si 

Poučuje:

Strnad Rebeka

Svetičič Andreja

Šilc Ćirović Kristina

Škrlj Sonja

e-pošta: sonja.skrlj@sola.velike-lasce.si 

Poučuje:

Štrukelj Stanka

Turšič Nataša

Vindiš Helena

Viršek Katja

e-pošta: katja.virsek@sola.velike-lasce.si 

Poučuje:

Zupančič Barbara

Avtobus (49 sedežev)

kontakt: voznik Miroslav Vintar 041 445 208

VOŽNJA 1

6.55

Rob

6.57

Dolščaki

7.02

Knej

7.03

Podlog

7.05

Rašica (Zalar)

7.10

OŠ Velike Lašče

VOŽNJA 2

7.20

Veliki Ločnik

7.27

Gradež

7.30

Turjak

7.40

OŠ Velike Lašče

Minibus (22 sedežev)

kontakt: voznik Jan Rigler 031 722 230

VOŽNJA 1

6.30

Srobotnik

6.33

Gornje Retje

6.35

Prilesje

6.40

Dvorska vas

6.47

Dolnje Retje

6.55

OŠ Velike Lašče

VOŽNJA 2

7.00

Male Lašče

7.05

Rašica

7.12

OŠ Velike Lašče

VOŽNJA 3

7.18

Kukmaka

7.21

Grm

7.24

Jakičevo

7.35

OŠ Velike Lašče

Kombi 1

kontakt: voznik Jože Juvanec 041 976 520

VOŽNJA 1

6.20

Naredi

6.25

Boštetje

6.25

Mohorje

6.25

Vrh

6.26

Dednik

6.28

Rupe

6.29

Selo pri Robu

6.55

AP Rob

VOŽNJA 2

7.10

Vrh

7.15

Selo pri Robu

7.25

PŠ Rob/AP Rob

VOŽNJA 3

7.30

Stope

7.35

Podsmreka

7.40

OŠ Velike Lašče

VOŽNJA 4

7.47

Marinčki

7.49

Tomažini

7.51

Gradišče

7.53

Dolščaki 20

7.54

Dolščaki 18

7.56

Dolščaki 10

8.00

PŠ Rob

VOŽNJA 5

8.05

Purkače

8.07

Uzmani

8.10

Pečki

8.15

PŠ Rob

Kombi 2

kontakt: voznik Marjan Žonta 031 869 434

VOŽNJA 1

6.20

Osredek

6.27

Purkače

6.30

Uzmani

6.32

Strletje

6.35

AP Rob

VOŽNJA 2

6.40

Veliki Osolnik

6.45

Škamevec

6.52

AP Rob

VOŽNJA 3

6.52

Podhojni Hrib

6.55

AP Rob

VOŽNJA 4

7.00

Mački

7.05

Pečki

7.12

Bavdek na vasi

7.20

Podsmreka

7.27

OŠ Velike Lašče

VOŽNJA 5

7.30

Kaplanovo

7.33

Brankovo

7.35

Ulaka

7.40

OŠ Velike Lašče

VOŽNJA 6

7.50

Veliki Osolnik

7.57

Podhojni hrib

8.02

Osredek

8.10

PŠ Rob

Kombi 3

kontakt: voznik Marko Šavli 040 223 497

VOŽNJA 1

6.33

Četež

6.38

Ščurki

6.40

Turjak

6.46

PŠ Turjak/AP Turjak

VOŽNJA 2

6.47

Turjak 4

6.50

Mali Ločnik 6

6.53

Turjak 58

6.55

Turjak 42

6.57

PŠ Turjak/AP Turjak

VOŽNJA 3

6.59

Turjak 62

7.03

Gradež 169

7.06

Gradež 110

7.07

Gradež 102/104

7.08

AP Sušilnica sadja

VOŽNJA 4

7.09

Gradež 42

7.11

Turjak 8

7.13

PŠ Turjak

VOŽNJA 5

7.18

Mali Osolnik

7.22

PŠ Turjak/AP Turjak

VOŽNJA 6

7.28

AP Turjak

7.35

OŠ Velike Lašče

Kombi 4

kontakt: voznik Jože Miklič 041 678 406

VOŽNJA 1

6.30

Poznikovo

6.34

Podkogelj

6.35

Karlovica

6.38

Podžaga

6.48

OŠ Velike Lašče

VOŽNJA 2

6.53

Velika Slevica

6.58

OŠ Velike Lašče

VOŽNJA 3

7.04

Mala Slevica

7.06

Hrastinjaki

7.11

OŠ Velike Lašče

VOŽNJA 4

7.17

Mala Slevica

7.22

Velika Slevica

7.26

OŠ Velike Lašče

VOŽNJA 5

7.32

Podkraj

7.35

Škrlovica

7.40

OŠ Velike Lašče

Kombi 5

kontakt: voznik Rado Simič 040 298 903

VOŽNJA 1

6.30

Tomažini

6.33

Marinčki

6.40

OŠ Velike Lašče

VOŽNJA 2

6.43

Pušče

6.45

Perhajevo

6.50

OŠ Velike Lašče

VOŽNJA 3

6.55

Brankovo

6.58

Logarji

7.06

OŠ Velike Lašče

VOŽNJA 4

7.13

Hlebče

7.15

Hrustovo

7.22

OŠ Velike Lašče

VOŽNJA 5

7.25

Na Postajo (Vel.L.)

7.27

Rimska ulica (Vel.L.)

7.30

OŠ Velike Lašče

Avtobus

kontakt: voznik Miroslav Vintar 041 445 208

VOŽNJA 1

13.15

OŠ Velike Lašče

Male Lašče, Rašica, Podlog, Knej, Dolščaki, Rob, Podhojni Hrib, Marinčki, Tomažini

VOŽNJA 2

14.05

OŠ Velike Lašče

Srobotnik, Retje, Prilesje, Podkraj, Dvorska vas, Mala Slevica, Hrastinjaki, Karlovica, Podžaga, Žaga, Kaplanovo, Logarji, Podlog, Knej, Rob, Podhojni Hrib, Dolščaki, Gradišče

Minibus

kontakt: voznik Jan Rigler 031 722 230

VOŽNJA 1

12.55

OŠ Velike Lašče

Turjak, Gradež, Mali Ločnik, Veliki Ločnik

VOŽNJA 2

13.50

OŠ Velike Lašče

Velike Lašče (na postajo), Male Lašče, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Hrustovo, Podulaka, Prhajevo, Pušče

VOŽNJA 3

13.50

OŠ Velike Lašče

Male Lašče, Rašica, Turjak, Gradež

VOŽNJA 4

14.55

OŠ Velike Lašče

Rašica, Podlog, Knej, Dolščaki, Rob, Podhojni Hrib, Marinčki, Tomažini, Gradišče, Logarji, Kaplanovo, Karlovica, Žaga, Podžaga, Mala Slevica, Hrastinjaki, Dvorska vas, Podkraj, Prilesje, Retje

Kombi 1

kontakt: voznik Jože Juvanec 041 976 520

VOŽNJA 1

12.40

PŠ Rob

Dolščaki, Gradišče, Marinčki, Vrh

VOŽNJA 2

13.30

OŠ Velike Lašče

Rašica, Kukmaka

VOŽNJA 3

14.10

AP Rob

Rute, Strmca, Vrh, Mohorje, Boštetje, Neredi, Selo pri Robu, Dednik

VOŽNJA 4

15.35

AP Rob

Rute, Strmca, Vrh, Mohorje, Boštetje, Neredi, Selo pri Robu, Dednik

Kombi 2

kontakt: voznik Marjan Žonta 031 869 434

VOŽNJA 1

12.35

PŠ Rob

Purkače, Podhojni Hrib, Veliki Osolnik

VOŽNJA 2

13.15

OŠ Velike Lašče

Podsmreka, Ulaka, Stope, Brankovo

VOŽNJA 3

13.30

AP Rob

Podhojni Hrib, Marinčki, Tomažini

VOŽNJA 4

13.40

AP Rob

Pečki, Mački, Strletje, Uzmani, Purkače

VOŽNJA 5

14.00

AP Rob

Škamevec, Veliki Osolnik

VOŽNJA 6

14.15

AP Rob

Osredek

VOŽNJA 7

14.45

AP Rob

Veliki Osolnik, Škamevec, Strletje, Mački, Pečki, Uzmani, Purkače, Podhojni Hrib, Osredek, Marinčki, Tomažini

VOŽNJA 8

15.25

AP Rob

Veliki Osolnik, Škamevec, Strletje, Mački, Pečki, Uzmani, Purkače, Podhojni Hrib, Osredek, Marinčki, Tomažini

Kombi 3

kontakt: voznik Marko Šavli 040 223 497

VOŽNJA 1

12.55

PŠ Turjak

Gradež, Gradež (nad 100), Mali Osolnik

VOŽNJA 2

13.20

PŠ Turjak AP Turjak

Turjak, Gradež, Gradež (nad 100), Mali Ločnik, PodTurjak, Ščurki, Četež

VOŽNJA 3

13.50

PŠ Turjak (pon/tor/čet)

OŠ Velike Lašče

VOŽNJA 4

14.00

OŠ Velike Lašče

Laporje, Gradež (nad 100), Gradež, Turjak, Mali Ločnik, Veliki Ločnik

VOŽNJA 5

14.10

AP Turjak

Gradež, Turjak, Mali Ločnik, Veliki Ločnik

VOŽNJA 6

14.35

PŠ Turkal (sre/pet)

OŠ Velike Lašče

VOŽNJA 7

14.55

OŠ Velike Lašče

Laporje, Gradež (nad 100), Gradež, Turjak, Mali Ločnik, Veliki Ločnik

Kombi 4

kontakt: voznik Jože Miklič 041 678 406

VOŽNJA 1

12.20

OŠ Velike Lašče

Podsmreka, Ulaka, Kukmaka, Stope, Brankovo, Škrlovica, Velika Slevica, Kaplanovo, Podkraj, Krkovo, Poznikovo, Črni potok

VOŽNJA 2

13.05

OŠ Velike Lašče

Mala Slevica

VOŽNJA 3

13.15

OŠ Velike Lašče

Velika Slevica

VOŽNJA 4

13.25

OŠ Velike Lašče

Brankovo, Kaplanovo, Podkogelj, Poznikovo, Črni potok, Škrlovica, Podkraj

VOŽNJA 5

14.05

OŠ Velike Lašče

Male Lašče, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Hrustovo, Podulaka, Perhajevo, Pušče

VOŽNJA 6

14.25

OŠ Velike Lašče

Podulaka, Pušče, Ulaka, Brankovo, Podsmreka, Kaplanovo

VOŽNJA 7

14.55

OŠ Velike Lašče

Velika Slevica, Ulaka, Brankovo, Stope, Podsmreka, Poznikovo, Črni potok, Podkraj, Škrlovica, Prilesje, Retje, Srobotnik

Kombi 5

kontakt: voznik Rado Simič 040 298 903

VOŽNJA 1

12.55

OŠ Velike Lašče

Laporje, Gradež, Gradež (nad 100), Turjak, PŠ Turjak, Veliki Ločnik

VOŽNJA 2

13.20

OŠ Velike Lašče

Laporje, Gradež, Gradež (nad 100), Turjak, Mali Ločnik, Veliki Ločnik

VOŽNJA 3

14.00

OŠ Velike Lašče

Laporje, Gradež, Gradež (nad 100), Turjak, Mali Ločnik, Veliki Ločnik

VOŽNJA 4

14.15

OŠ Velike Lašče

Hlebče, Hrustovo, Grm, Pušče, Jakičevo

VOŽNJA 5

14.25

OŠ Velike Lašče

Male Lašče, Rašica

VOŽNJA 6

14.55

OŠ Velike Lašče

Male Lašče, Kukmaka, Hlebče, Pušče, Jakičevo

Dostopnost