Pouk petošolcev malo drugače
19. marca 2024

V zadnjih dneh se nam je pouk prepletal z vsebinami, ki so zelo povezane z našim vsakdanjim življenjem.

V petek, 15. 3. 2024, smo imeli delavnico Samo eno življenje imaš. Prostovoljec Rdečega križa nam je predstavil organizacijo, njeno delovanje in pomen za vse nas. Pogovarjali smo se o tem, kako nesreče lahko preprečimo in o prvi pomoči, če pride do poškodb. Praktično so tudi  poskusili položaj za nezavestnega. Verjamemo, da bomo pridobljeno znanje lahko kdaj koristno uporabili in tako pomagali sebi ali bližnjim.

V ponedeljek, 18. 3. 2024, pa sta nam ga. Ana Ogorelec in g. Peter Indihar v šolskem sadovnjaku prikazala pravilno obrazovanje sadnega drevja in načine cepljenja. Učenci so jima z zanimanjem prisluhnili in opazovali njuno delo. Tako bodo znanje uporabili kasneje in tako poskrbeli za zdrav pridelek sadja v svojih sadovnjakih. Tudi tako otroke vzgajamo v duhu samooskrbe in spoštovanja narave.

Razredničarki 5. razredov

Dostopnost