POGLEDI SKOZI OKNO UČILNIC
21. junija 2023

Ob umeščanju šolskih stavb v urbano okolje se upoštevajo mnogi pomembni parametri, med njimi pa ni kriterija kakovostnih pogledov skozi okno, ki – glede ne ugotovitve številnih raziskav – pomembno prispevajo k dobremu počutju, bivalnemu ugodju in učni uspešnosti otrok. Namen te študije je bil ugotoviti, kakšen je odnos učencev do pogledov skozi okna v učilnici in ali razpoznavajo različno kakovostne elemente v motivu pogledov skozi okno. Za zbiranje podatkov smo oblikovali anketni vprašalnik, ki smo ga objavili v orodju za spletno anketiranje. Odgovarjali so učenci zadnje triade štirih osnovnih šol iz različnih urbanih okolij in različnih slovenskih regij. Odgovore smo statistično analizirali, pri tem smo posebej preizkusili domneve glede odnosa učencev do pogledov skozi okno učilnice ter glede položaja sedenja v učilnici. Ugotovili smo, da so se učenci na podobne poglede skozi okno odzivali zelo podobno, ne glede na lokacijo šole, razred in spol. Večina anketiranih učencev ima najraje pogled v naravo, zelo neugodno pa so ocenili poglede v pretežno urbano okolje, čeprav takšne poglede bolj tolerirajo fantje kot dekleta. Velik delež jih meni, da prisotnost zelenja v prostoru pozitivno vpliva na počutje in zdravje. Večina anketiranih učencev tudi želi sedež ob oknu, ki omogoča neoviran pogled skozi okno. Skoraj dve tretjini učencev meni tudi, da ima zelenje pozitiven učinek in da pomirja.«

Avtorji:

Dr. Martina Zbašnik-Senegačnik, dr. Samo Drobne, dr. Živa Kristl in dr. Ljudmila Koprivec.

Vir: Sodobna pedagogika.pdf, pridobljeno 15. 6. 2023

 

Izsledki raziskave so bili objavljeni v reviji Sodobna pedagogika. 2023, letn. 74 (140), št. 1, str. 44-63. Šole so v članku predstavljene po lokacijah – OŠ Velike Lašče je v članku šola D.

Več informacij lahko dobite v objavah raziskave v strokovnih publikacijah, ki so dostopne na  spodnji povezavi.

Hvala vsem avtorjem raziskave za zanimiva spoznanja in ugotovitve pomena pogleda skozi okno ter vsem učenkam in učencem, ki ste v šolskem letu 2021/2022 rešili anketo. Verjamem, da se bodo ugotovitve raziskave upoštevale pri načrtovanju in izvajanju gradbenih del v vzgoji in izobraževanju.

Renata Lesar Hržič

Dostopnost