Ekskurzije

V šolskem letu 2021/22 bomo od 4. razreda dalje predvidoma izvedli naslednje ekskurzije:

RAZRED EKSKURZIJA VODJA PREDVIDEN TERMIN
4. a, 4. b Sorica – Groharjeva hiša Janja Samsa Junij 2022
5. r. Žužemberk–Kostanjevica na Krki–Pleterje Mimica Gačnik spomladi
6. r. Arheološki park Šempeter–Celje–Rogatec–Rogaška Slatina Andreja Svetičič spomladi
7. r. Hrastovlje–Sečovlje–Piran–Strunjan Andreja Svetičič spomladi
8. r. Železniki–Vrba–Doslovče –Bled–Radovljica–Kranj Andreja Svetičič spomladi
9. r. Postojna–Škocjanske jame–Tomaj–Štanjel Andreja Svetičič spomladi

Dostopnost