Marec, april 2020 – 9. b – eUčilnica – ARHIV

OBVESTILO – ŠPORT FANTJE (20. do 24. april 2020): Skozi ves teden bo potekal tedenski športni izziv, tekmovanje med oddelki (9. a in 9. b tekmujeta skupaj). Poglej pod zavihek ŠPORT!

SLOVENŠČINA

RAZPIS ZA LITERARNI NATEČAJ ZA ŽUPANČIČEVO FRULICO

MAGDA GRAJŠ – uvod 9.r

16. 3. 2020: Zaključili smo z obdobjem realizma

17. 3. 2020: 17. 3. 2020

18. 3. 2020: 18. 3. 2020

23. 3. 2020 – 27. 3 .2020: SLJ 9. r 23.3.-27.3.

30. 3.-3. 4. 2020 +Dragotin Kette +JOSIP_MURN_ALEKSANDROV

6. 4.- 10. 4. 2020

14. 4. -17. 4. 2020

20. 4.-24. 4. 2020

BRALNA ZNAČKA

MATEMATIKA

16. 3. – 20. 3. 2020:  teden1

23. 3. – 27. 3. 2020:  teden2

30.3.  –  3. 4. 2020:  teden3 

6. 4. – 10. 4. 2020:  KROGLA , VRTENINE, UTRJEVANJE  1,2 naloga   3,4,5naloga

14. 4. – 17. 4. 2020: teden5

20. 4. – 24. 4. 2020: navodila teden6  rešitve6

dodatne vaje: https://eucbeniki.sio.si/mat9/index.html

V datoteki je navodilo za uporabo programa CamScanner, ki vam pride prav v primeru, če doma nimate skenerja, saj deluje na telefonih – CamScanner uporaba.

ANGLEŠČINA

9. razred 16. – 20. 3.       9. razred – rešitve

9. razred 23. – 27. 3.       Bralno raz. 1 + naloga         Bralno raz. 2 + naloga        Bralno raz. 3 + naloga        Relationships    Rešitve relationships

9. razred 30. 3. – 3. 4.     Rešitve 2. teden       Bralno 1 + naloga      Bralno 2 + naloga      Bralno 3 + naloga

9. razred 6. – 10. 4.      navodila      Rešitve 3. teden

9. razred 14. – 17. 4.    navodila      Rešitve 4. teden

Novo! Vprašanja v zvezi z nalogami in snovjo lahko zastaviš na povezavi.

9. razred 20. – 24. 4.    navodila

GEOGRAFIJA

16. 3. – 20. 3. 20209.R GEO 1. TEDEN

23. – 27. 3. 2020: 9.r geo 2.teden

30. 3.  – 4. 3. 2020: 9.r GEO 3. teden

6. – 10. 4. 2020: 9.r 4. teden

14. – 17. 4. 2020geo 9, 5. teden

20. – 24. 4. 2020: 9.R 6.teden                               KRAŠKI POJAVI V OKOLICI VELIKIH LAŠČ 2020

ZGODOVINA

16. – 20. 3. 2020: Vsa navodila so v priponki: 9. b ZGO1   22. 3. 2020: rešitve 1. tedna  9. rešitve 1
NEOBVEZNO – povabilo na Nagradni stripovski natečaj: http://www.muzej-nz.si/si/dogodki/1032-Nagradni-stripovski-natecaj-Zivljenje-v-casu-korona-virusa
24. 3. 2020: delo 2. tedna: 9. r ZGO 2   29. 3. 2020: rešitve 2. tedna 9. r rešitve 2
1. 4. 2020: navodila 3. teden 9. r ZGO 3   5. 4. 2020: rešitve 9. r ZGO rešitve 3
8. 4. 2020: navodila 4. teden  9. r ZGO 4
14. 4. 2020: rešitve 4  9. r ZGO rešitve 4  16. 4. 2020: navodila 5. teden  9. r ZGO 5

20. 4. 2020: vprašanja 9. r ZGO 6   Minimalni standardi 9

FIZIKA

1. teden: 16. 3. 2020: preverjanje FIZ 9     17. 3. 2020: Utrjevanje FIZ 9     utrjevanje FIZ 9 – rešitve        preverjanje FIZ 9 – rešitve

2. teden: 23. 3. 2020: PORABA ELEKTIČNE ENERGIJE  FIZIKA 9      24. 3. 2020: Uporaba Ohmovega zakona

3. teden: Navodila

4. teden: FIZIKA 9      REŠITVE – učni list 3. teden

5. teden: MERJENJE ELEKTRIČNE NAPETOSTI        MERJENJE ELEKTRIČNE NAPETOSTI – REŠITVE

6. teden: ZAPOREDNA VEZAVA PORABNIKOV

KEMIJA

49.HIDROLIZA MAŠČOB

51.OGLJIKOVI HIDRATI

52.DISAHARIDI

20 ogljikovi hidrati – vaje

Pripravila ga Majda Griz

51.OGLJIKOVI HIDRATI

še enkrat pripeto,če prejšnja ne odpre, je pa veliko snovi.

30.3 -3.4 2020

Prosim,da prepisujete snov iz powerpointov v zvezke in rešujete vaje, če kdo kaj ne razume mu bom po pošti razložil.

Naslednje vaje je pripravila ga Majda Griz, poskusite, narediti vsaj eno različico, ali prepišeteb v zvezek ali pa slikate končni izdelek in mi ga ob svidenju pokažete.DOMAČA KARAMELA

54 Polisaharidi1

55.ŠKROB

6.4  – 10.4

RASTLINE KOT BARVILO (za pirhe)

57.celuloza

14.4-17.4

Preverjanje znanja z rešitvami

kem9z reš

20.4- 24.4

61.BELJAKOVINE

62.DELITEV BELJAKOVIN

BIOLOGIJA

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020: 1. BIOLOGIJA9 16.-20.3.2020

NOVO:  UL-rešitve

24. in 26. 3. 2020: RAZVRŠČANJE ORGANIZMOV

31. 3. 2020: RAZVRŠČANJE ORGANIZMOVIZDELAVA DIHOTOMNEGA KLJUČA

2. 4. 2020: RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ

REŠITVE NALOG PREJŠNJEGA TEDNA: IZDELAVA DIHOTOMNEGA KLJUČARAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ (2)

7. 4. in 9. 4. 2020: RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ

14. in 16. 4. 2020: EKOLOGIJA

21. 4. 2020: EKOLOGIJA

23. 4. 2020: PREHRANJEVALNE VERIGE

GLASBENA UMETNOST

16. 03. – 20. 03. 2020: GUM_9.r_16.-20.3

23. 03. – 27. 03. 2020: GUM 9, 2. teden, KO POP SREČA KLASIKO

30. 3. – 3. 4. 2020: GUM 9, 3. teden, MUSICAL

6. 4. – 10. 4. 2020: GUM 9.b, 4. ted, Gl. v času karantene

14. 4. – 17. 4. 2020: GUM 9. b, 5. teden POP GLASBA

20. – 24. 4. 2020: GUM 9.b, 6. teden, POP-KLASIKA

LIKOVNA UMETNOST

NAVODILA LUM 9

Če imate vprašanja se lahko obrnete name preko službenega e-maila, ki je objavljen na spletni strani šole, pod rubriko govorilne ure.

Želim vam vse dobro in ostanite zdravi.

Navodila LUM 9 dod1

NAVODILA LUM 9, 2.teden

NAVODILA LUM 9. r. 3. teden

NAVODILA LUM 9. 4. teden

NAVODILA LUM 9, 5. teden

NAVODILA LUM 9, 6. teden

ŠPORT

DEKLETA

16. 03. – 20. 03. 2020

23. 03. – 27. 03. 2020

30. 03. – 03. 04. 2020

06. 04. – 10. 04. 2020

14. 04. – 17. 04. 2020

20. 04. – 24. 04. 2020  Oddaja poročila

FANTJE

20. do 24. APRIL: PREDPOČITNIŠKI TEDENSKI ŠPORTNI IZZIV!

NAVODILA

TABELA

Raztezne vaje na delovnem mestu

ARHIV: ŠPORT_9.ab razred_1. teden , ŠPORT_9.ab razred_2. tedenŠPORTNI TEDENSKI IZZIV_končni vrstni redŠPORT_9.ab razred_4. tedenŠPORT_9.ab razred_5. teden

9. razred_odbojka_sodniški znaki 9. razred_odbojka_mere in pravila

 DOPOLNILNI/DODATNI POUK – MATEMATIKA

DOPOLNILNI POUK:

1. teden:  PIRAMIDA 1  rešitve-dop1 rešitve-dop1

2. teden:  PIRAMIDA 2

3. teden:  STOŽEC

4. teden:  VAJE

5.teden:   VAJE – geometrijska telesa

6. teden: MNOŽICA TOČK V KOORD. SISTEMU

DODATNI POUK:

Spletno reševanje nalog za šolsko tekmovanje: https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx

SESTAVLJENA TELESA – dodatni pouk

Spletno reševanje piramide: http://www2.arnes.si/~osljtrb1s/piramide/naloge/naloge.htm

 DOPOLNILNI/DODATNI POUK – SLOVENŠČINA

16. 3. 2020: DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINE ZA 9

23. 3. 2020DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINE ZA 9.r

DOP. SLJ., 30. 3. 2020

DOP 9.r, 6. 4. 2020

DOP 9. r, 20. 4. 2020

DOP slj,4. 5. 2020

DOD 8.,9. r SLJ

DOD slj 8.,9.r 27. 3. 2020

DOD slj 8., 9.r 3. 4. 2020

DOD 8., 9.r SLJ 10. 4. 2020

DOD slj 8., 9. r 17. 4. 2020

DOD slj 8., 9.r 23. 4. 2020

 DOPOLNILNI/DODATNI POUK – ANGLEŠČINA

Dopolnilni pouk –

1. teden   Rešitve          2. teden    Eruptions     Rešitve

3. teden: Preglej rešitve, nato reši učni list.   Apartments   Rešitve

4. teden: Preglej rešitve, nato reši učni list.  First conditional    Rešitve

5. teden: Preglej rešitve prejšnjega tedna. Na povezavi preberi besedilo in nato reši vajo (T/F).

6. teden: Reši učni list.  Jobs and work     Rešitve

Dodatni pouk – 

Dodatni – križanka   Rešitve         Dodatni – movies    Rešitve       Dodatni – money     Rešitve

Clothes   Rešitve     Extraordinary puzzle     Rešitve      A Snowy Situation    Rešitve

 DOPOLNILNI/DODATNI POUK – FIZIKA

Naloge za področno tekmovanje.

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/FiOS/

Dopolnilni 9.r

 DOPOLNILNI/DODATNI POUK – KEMIJA

Naloge za državno tekmovanje.

Naloge: https://interaktivne-vaje.si/kemija/naloge_8r_9r.html

INTERESNA DEJAVNOST: Z ZNANJEM DO USTVARJANJA

20.,27. 3. IN 3. 4. 2020: ID-z znanjem do ustvarjanja

10. 4. 2020: PIRHI, VELIKONOČNI PTIČKI

(Visited 12 times, 1 visits today)
Dostopnost