Prijava/odjava prehrane

Če otroka ni v šolo ali ne prevzame obroka, je potrebno obrok (malico ali kosilo) odjaviti, v nasprotnem primeru vam bomo obrok zaračunali. Obrok zaračunamo tudi v primeru, če ima otrok regresirano prehrano in obrok ni odjavljen.

Posamezni obrok je pravočasno prijavljen ali odjavljen, če se ga prijavi/odjavi najkasneje do 8 ure zjutraj. Prijava/odjava prehrane preko elektronske pošte ni možna.

Prijavite/odjavite ga lahko na naslednje načine:

  • ustno v tajništvu šole,
  • telefonsko na 017881410,
  • izpolnite spodnji obrazec.