Angleščina

Povezave

Nekaj koristnih povezav:

Vaje

Angleška bralna značka

(marec in april 2021)

Tekmovanje – 9. razred

Tekmovanje iz angleškega jezika (9. razred):

  • šolska raven: 12. 11. 2020, ob 13. uri
  • območna raven: 20. 1. 2021, ob 14. uri – predloga John Green Turtles All The Way Down
  • državna raven: 16. 3. 2021, ob 14. uri – predloga John Green Turtles All The Way Down

Tekmovanje – 8. razred

Tekmovanje iz angleškega jezika (8. razred):

  • šolska raven: 19. 10. 2020 ob 13. uri
  • državna raven: 23. 11. 2020 ob 14. uri

Igre

Bralno razumevanje

NPZ

Nacionalno preverjanje znanja:

Domače branje

Book report – razredna stopnja

Book report – predmetna stopnja

Stran urejajo: Maja Mugerle, Katja Grintal, Suzana Matić

Dostopnost