Marec, april 2020 – 2. a in 2. b – eUčilnica – ARHIV

Dragi učenci, na spletni strani šole in po elektronski pošti, vam bova učiteljici 2.a in b razreda vsak dan sproti dajali gradiva za učenje na daljavo. Z vso skrbnostjo opravite te naloge.
Preglejte in ponovite pa tudi že predelano učno snov. Vsak dan morate glasno brati. Preberite kakšno knjigo. Tisti, ki še niste opravili bralne značke, je sedaj čas, da se naučite pesmice in preberete pravljice. Z veseljem vas bomo poslušali, ko se vidimo v šoli. Predvsem pa bodite odgovorni in upoštevajte navodila staršev in ostanite doma.
Dragi starši, spremljajte in vzpodbujajte vaše otroke pri opravljanju učnih obveznosti, ki jih bodo učenci dobili preko spleta. Izbrali smo preprosto obliko obveščanja in dostopanja do gradiv in upamo, da boste do teh informacij lahko prišli vsi.

Simona Bavdek in Barbara Zupančič

6. teden (20. 4. – 24. 4. 2020)

 PETEK, 24. 4. 2020

Naloge za današnji dan najdeš na tej povezavi.

ČETRTEK, 23. 4. 2020

Naloge za današnji dan najdeš na tej povezavi.

SREDA, 22. 4. 2020

Današnji dan bo malo drugačen. Navodilo za delo najdeš na tej povezavi.

TOREK, 21. 4. 2020

Naloge za današnji dan najdeš na tej povezavi.

ANGLEŠČINA

Navodila za današnjo in petkovo uro najdete na spodnji povezavi.

2. razred – 6. teden

PONEDELJEK, 20. 4. 2020

Naloge za današnji dan najdeš na tej povezavi.

5. teden (14. 4. – 17. 4. 2020)

PETEK, 17. 4. 2020

Današnji dan bo malo drugačen. Navodilo najdeš tukaj.

ČETRTEK, 16. 4. 2020

Naloge za današnji dan najdeš na tej povezavi.

SREDA, 15. 4. 2020

Naloge za današnji dan najdeš na tej povezavi.

TOREK, 14. 4. 2020 

Naloge za današnji dan najdeš na tej povezavi.

ANGLEŠČINA

Navodila za današnjo in petkovo uro najdete na spodnji povezavi.

2. razred – 5. teden

4. teden (6. 4. – 10. 4. 2020)

PETEK, 10. 4. 2020

Naloge za današnji dan najdeš na tej povezavi.

ČETRTEK, 9. 4. 2020

Naloge za današnji dan najdeš na tej povezavi.

SREDA, 8. 4. 2020

Naloge za današnji dan najdeš na tej povezavi.

TOREK, 7. 4. 2020

Naloge za današnji dan najdeš na tej povezavi.

ANGLEŠČINA

Navodila za današnjo in petkovo uro najdete na spodnji povezavi.

2. razred – 4. teden

PONEDELJEK, 6. 4. 2020 

Naloge za današnji dan najdeš na tej povezavi.

3. teden (30. 3. – 3. 4. 2020)

PETEK, 3. 4. 2020

Naloge za današnji dan najdeš na tej povezavi.

ČETRTEK, 2. 4. 2020

Naloge za današnji dan najdeš na tej povezavi.

SREDA, 1. 4. 2020

Naloge za današnji dan najdeš na tej povezavi.

TOREK, 31. 3. 2020

Naloge za današnji dan najdeš na tej povezavi.

ANGLEŠČINA

Navodila za današnjo in petkovo uro najdete na spodnji povezavi. Ker ste imeli prejšnji teden nekateri težavo s poslušanjem pri reševanju učnih listov, priporočam uporabo brskalnika Google Chrome. 

2. razred – 3. teden

povezava Padlet

PONEDELJEK, 30. 3. 2020

Naloge za današnji dan najdeš na tej povezavi.

Pravljica:  O HUDOBNEM ZMAJU KORONARJU.

2. teden (23. 3. – 27. 3. 2020)

PETEK, 27. 3. 2020

Navodila za delo najdete tukaj.

ČETRTEK, 26. 3. 2020

Navodila za delo najdete tukaj.

SREDA, 25. 3. 2020

Navodila za delo najdete tukaj.

TOREK, 24. 3. 2020

Navodila za delo najdete tukaj.

ANGLEŠČINA

Navodila za današnjo in petkovo uro najdete na spodnji povezavi.

2. razred – 2. teden

povezava Padlet

PONEDELJEK, 23. 3. 2020

MATEMATIKA

 1. V karo zvezek napiši Vaja. Starši naj ti narekujejo 10 števil do 100, ti pa jih zapiši v zvezek.
 1. Razglej se po prostoru. Kje vse vidiš črte? Kakšne so? Ravne, krive, poševne, valovite, …
 1. Ali morda vidiš sklenjene in nesklenjene črte?
 1. DZ 2. del si na strani 19 oglej, kakšne so te črte. Nato reši naloge na tej strani in tudi na strani 20.
 1. V karo zvezku razdeli list na dva dela, in sicer tako, da na sredini lista narišeš s svinčnikom vodoravno črto.

Na zgornjem delu z rdečo bravo napiši naslov SKLENJENE ČRTE, na spodnjem delu pa NESKLENJENE ČRTE.

S svinčnikom nariši tri  sklenjene črte in tri nesklenjene črte.

 1. Nato reši še nalogi v Zbirki vaj na strani 48.

SLOVENŠČINA

 1. V berilu na strani 79 preberi pravljico Zajčkov strah.
 1. Berilo naj ti preberejo tudi starši.
 1. Ustno odgovori na naslednja vprašanja:

– Kaj je vzrok zajčkovega strahu in kaj ga je rešilo?

– Kako bi se zajček še lahko rešil svoje sence?

– Ali se tudi ti bojiš nečesa, česar sploh ni?

– H komu se zatečeš, če te je strah?

Če nimaš berila, preberi eno drugo pravljico ali zgodbo.

SLOVENŠČINA

 1. Danes boš spoznal/a novi mali pisani črki in š.

Odpri DZ 3. del in si na strani 49 poglej, kako se zapišeta ti dve črki.

 1. Delo v črtnem zvezku.
 • V zvezek piši tako, kot smo vajeni pri pouku.
 • 2 vrstici s-jev
 • 2 vrstici š-jev

Nato vadi zapis besed. Vsako besedo zapiši v novo vrsto ter jo še večkrat zapiši.

sonce  sir  meso   seme  šema   miš   Mišo   suša  Sašo

Pomoč pri zapisu: PISANI ČRKI S IN Š

GLASBENA UMETNOST

Ponovi besedilo pesmic (Šolski zvonec, Ura) Pesmici ŠOLSKI ZVONEC, URA in ju zapoj staršem.

Nato reši križanko na UL. GLASBENI BESEDNJAK 1

Če nimaš možnosti tiskanja, rešitve napiši v brezčrtni zvezek.

V sredo boš lahko preveril/a odgovore s pomočjo rešitev.

ŠPORT

 Pojdi ven. Lahko greš s starši na sprehod, mečeš in loviš žogo (pazi na pravilen met), sonožno preskakuješ kolebnico, vadiš skok v daljino z mesta in z zaletom…

DOPOLNILNI POUK

Obišči spletno vadnico Moja matematika in tam utrjuj števila do 100.

1. teden (16. 3. – 20. 3. 2020)

PETEK, 20. 3. 2020

MATEMATIKA

V karo zvezek reši besedilne naloge (klikni na to povezavo). Naslov napiši Vaja. Z barvicami si lahko podčrtaš pomembne podatke.

SLOVENŠČINA

Preberi povedi na učnem listu – TUKAJ in dopolni sliko. Če učnega lista ne morete natisniti, riši v brezčrtni zvezek.

Izberi si 6 povedi in jih z malimi tiskanimi črkami prepiši v črtni zvezek. Za naslov napiši Vaja.

ŠPORT

Igraj se, uživaj…zunaj na zraku.

ČETRTEK, 19. 3. 2020

MATEMATIKA

Štej do 100 naprej, poskusi tudi nazaj.
Reši naloge naloge na učnem listu:  mat ul 2. (klikni na povezavo)
Poskusi brez stotička, če ne gre, ga seveda uporabi.

SLOVENŠČINA

Glasno preberi besedilo Muki.
Celo besedilo prepiši v zvezek z malimi tiskanimi črkami. Pazi na pravilnost, natančnost in čitljivost zapisa. Velike začetnice označi z barvico.

LIKOVNA VZGOJA

Današnjo likovno nalogo delno prepuščam tebi.
Izdelaj, nariši, naslikaj pomladne cvetlice. Izberi sam/a. (Lahko rišeš tudi v brezčrtni zvezek).

SREDA, 18. 3. 2020

SPOZNAVANJE OKOLJA

Ponovi učno snov o pomladi. Lahko jo ponoviš na svežem zraku, spomladansko cvetlico na vašem vrtu lahko tudi poimenuješ …

SLOVENŠČINA

V dz/2 preberi besedilo na strani 56. Če besedila ne razumeš, naj ti ga preberejo tudi starši.
Reši naloge, ki se nanašajo na besedilo(str. 57, 58).
Vesela bom, če boš rešil/a tudi 5., 6.nalogo(ni obvezno) in prebral/a zanimivosti, ki pišejo o veliki podlasici.
Če si se odločil za 5., 6. nalogo, zapis naredi v zvezek. Naslov naj bo Muki.

MATEMATIKA

Starši naj ti narekujejo 30 računov do 20.
Račune zapiši in izračunaj.
Starši, koliko postavite na različna mesta v računu, da bo malce težje.

GLASBENA UMETNOST

Izvedi karaoke v družini (upam, da bodo starši, bratje, sestre za). Največ pesmic zapoj ti.

TOREK, 17. 3. 2020

SLOVENŠČINA

 • Preberi naslednje povedi:

Anže ima zvonec na vrvici.
Zvone reže mrežo.
Veverica nima žira.
Marica ima roza vrč.
Na mizi ni noža.
Tomaž zvoni z zvoncem.
Marina ima novo rumeno uro.

 • Povedi prepiši s pisanimi črkami v zvezek. Naslov naj bo Prepis. Veliko začetnico označi z barvico. Pazi na čitljivost in pravilnost zapisa.
 • Izberi tri povedi in jih kar v isti zvezek ilustriraj.

SPOZNAVANJE OKOLJA

Vreme je zelo prijetno za sprehod. (glej navodilo za ŠPO)
V brezčrtni zvezek naredi miselni vzorec z naslovom POMLAD (uporabljaj barvice).

Pomisli na:

 • ŽIVALI
 • RASTLINE
 • VREME
 • DAN/NOČ
 • ŠPORTNE AKTIVNOSTI
 • OBLAČILA
 • DELO NA VRTU, SADOVNJAKU, POLJU
 • LAHKO ŠE SAM/A KAJ DODAŠ

Miselni vzorec slikovno dopolni. Lahko rišeš ali prilepiš sličice.

ŠPORT

Pojdi na sprehod. Opazuj naravo, pa teci vmes, preskoči kakšno oviro (vejo, kamen…)

PONEDELJEK, 16. 3. 2020

SLOVENŠČINA

Novičke

V črtni zvezek z malimi tiskanimi črkami napiši pet povedi, kaj si počel/a med soboto in nedeljo. Za naslov napiši Novičke. Pazi na estetskost, čitljivost in pravilnost zapisa.

Berilo: Razvajeni vrabček

1.V berilu na strani 50, 51 preberi berilo Razvajeni vrabček. Berilo Razvajeni vrabček

2.Berilo naj ti preberejo tudi starši.

3. Reši UL: Razvajeni vrabček UL

– Za naslov v zvezek napiši Razvajeni vrabček.

-Ul nalepi v zvezek.

– Preberi povedi, vpiši pravilno zaporedje. Če ul ne morete natisniti, lahko kar v zvezek prikažeš pravilno zaporedje povedi.

-IZPIŠI v zvezek poved, ki ti pove, da je bil vrabček vesel in srečen, ker se je naučil leteti.

MATEMATIKA

Števila do 100

1.Ob sodelovanju staršev računaj do 20 ( 10 računov).

2. Reši UL: Natančno preberi navodila in reši naloge. Če UL ne morete natisniti, rešuj naloge v karo zvezek. MAT UL ! 16. 3. 2020

ANGLEŠČINA

2. razred 16. – 20. 3.

Interaktivne vaje za števila in barve:

Pesmice:

GLASBENA UMETNOST

Zapoj staršem 3 pesmice, ki smo se jih učili v tem šolskem letu.

ŠPORT

 Pojdi ven. Lahko greš s starši na sprehod, mečeš in loviš žogo (pazi na pravilen met), sonožno preskakuješ kolebnico, vadiš skok v daljino z mesta in z zaletom…

(Visited 26 times, 1 visits today)
Dostopnost