Izvajanje pouka

Učitelji in predmeti, ki jih poučujejo (predmetna stopnja) v šolskem letu 2018/2019:

UČITELJ PREDMET, RAZRED PROSTOR
DEDO LALE STANKA MAT: 7. a; TIT: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a in b (dekleta); NTE XXI
FARAZIN GORDANA GOS: 6. a, 6. b; BIO: 8. a, 8. b, 9. a, 9. b; SPH; BIO. DOD: 8. a, 8. b, 9. a, 9. B XXIII
GALUN LJUBICA MAT: 6. a, 6. b, 9. a, 9. b; FIZ: 8. a, 8. b, 9. a, 9,. b.; UBE; ROM; MAT. DOP: 6. a, 6. b; DOD. FIZ: 8. a, 8. b, 9. a, 9. b XIV, učil. IKT
GRAJŠ MAGDA SLJ: 8. b (dve skupini), 9. b (tri skupine) DOD: 8. a, 8. b, 9. a, 9. b; DOP: 8. a, 8. b, 9. a, 9. b X
GRINTAL KATJA TJA: 1. a, 1. b, 2. a, 2. b, 3. a, 3. b, 6. a, 8. a in b (ena skupina); ŠI1, ŠI2 XIII
GRIZ MAJDA JV; LAB RS, PS
KASTELIC MILAN LUM: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b; 4. T; LS XXIV
KATARINČIČ MARIJA 1. T, 2. T., 3. /4. T, 1./2. R., 3./4. R; GUM 3./4. R na RS
KOŠELE MARJAN NAR: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b; KEM: 8. a, 8. b, 9. a, 9. b; ONA; POK; KEM. DOD: 8. a, 8. b, 9. a, 9. b XV
LAMPRET MARIJA SLJ: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a in b (ena skupina); SLJ. DOP: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b; GLK XXIV
LESAR HRŽIČ RENATA ZGO: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b; DKE: 7. a, 7. b, 8. a, 8. b; DRU 5. b; DOD; VE IX
MATIĆ SUZANA TJA: 5. a, 5. b, 5. c, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b (ena skupina); TJA. DOP: 5. a, 5. b, 5. c, 7. a, 7. b XIII
MEKINDA VITA GUM: 4. a, 5. a, 5. b, 5. c, 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b; MPZ; OPZ (CŠ in Turjak); GLP XII
MIHELIČ MARTINA MAT: 9. a in b (tri skupine), 8. a in b (dve skupini);
MAT. DOP: 9. a, 9. b; DOD: 8. a, 8. b, 9. a, 9. b
XI
MUGERLE MAJA TJA: 4. a, 6. b, 8. a in b (ena skupina), 9. b (tri skupine); DOP: 6. a, 6. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b; DOD: 8. a, 8. b, 9. a, 9. B XXVII
NOVAK BOJAN ŠPO fantje: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b; PLE; ŠZZ; NŠP; ŠSP; IŠP (odbojka); ŠPO. DOD telova-
dnica, XI
PETELIN NIKA MAT: 7. b, 8. a, 8. b (ena skupina); MAT. DOP: 7. a, 7. b, 8. a, 8. b; NRA XI
SVETIČIČ ANDREJA GEO: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b; OPB XII
TEHOVNIK KOLAR SENTA NI1; NI2, NI3; N2N; OPB
TURŠIČ NATAŠA ŠPO dekleta: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b; TIT 8. a (fantje); IŠP; PLE; ŠSP; ŠZZ; NŠP telova-
dnica, XXI

(Visited 12 times, 1 visits today)
Dostopnost