Razredna stopnja

RAZRED

DNEVI

1. 2. 3. 4. 5.

NARAVO-

SLOVNI

Poskusi

Kje: šola

Vodja: razrednik

Dejavnost v šoli v naravi, razredniki CŠ in PŠ

Šola v naravi

Kje: Osilnica

Vodja: Elizabeta Arko

Poskusi – kresnička

Kje: šola

Vodja: razredniki

Življenje z naravo

Kje: Gradež

Vodja: M. Gačnik

Zdravo življenje – Rdeči križ

Kje: šola

Vodja: razredniki, RK

Zdravo življenje – Rdeči križ

Kje: šola

Vodja: razredniki, RK , medicinska sestra

Zdravo življenje – Rdeči križ

Kje: šola

Vodja: razredniki, RK

Človeško telo

Kje: šola

Vodja: razredniki

Rdeči križ, Zdrava šola

Kje: šola

Vodja: RK, razredniki

Iskanje skritega zaklada

Kje: okolica šole

Vodja: V. Lipovec

Živalski vrt

Kje: Ljubljana

Vodja: Jožica Mavsar Nosan

Živalski vrt

Kje: Ljubljana

Vodja: Jožica M. Nosan

Okolje – gozdna učna pot

Kje: Turjak-Rašica

Vodja: razredniki

Šola v naravi

Kje: Debeli Rtič

Vodja: B. Novak

KULTURNI

Plesne delavnice

Kje: šola

Vodja: B. Levstik

Plesne delavnice

Kje: šola

Vodja: B. Levstik

Plesne delavnice

Kje: šola

Vodja: B. Levstik

Slovenski šolski muzej

Kje: Ljubljana

Vodja: J. Samsa

Županova jama

Kje: Turjak, Žup. jama

Vodja: M. Gačnik

Glasbena/ gledališka predstava

Kje: Ljubljana

Vodja: V. Mekinda

Glasbena/ gledališka predstava

Kje: Ljubljana

Vodja: V. Mekinda

Glasbena/ gledališka predstava

Kje: Ljubljana

Vodja: V. Mekinda

Glasbena/ matineja

Kje: Ljubljana

Vodja: V. Mekinda

Glasbena/ gledališka predstava

Kje: Ljubljana

Vodja: V. Mekinda

Gledališka predstava Najdihojca

Kje: V. Lašče

Vodja: razrednik

Gledališka predstava

Kje: V. Lašče

Vodja: razrednik

Narodna galerija

Kje: Ljubljana

Vodja: E. Arko

Življenje v slovenski Istri

Kje: Debeli rtič

Vodja: Janja Samsa

Cerkniško jezero

Kje: Cerknica z okolico

Vodja: M. Gačnik

Zaključna prireditev

Kje: V. Lašče

Vodja: razredniki

Stara hiša

Kje: Ribnica

Vodja: razrednik

Gledališka predstava

Kje: Ljubljana

Vodja: razredniki

   
TEHNIŠKI

Igraj se z mano

Kje: Ljubljana

Vodja: razredniki

Igraj se z mano

Kje: Ljubljana

Vodja: razrednik

Šola v naravi

Kje: Osilnica

Vodja: Elizabeta Arko

Obdelava lesa – izdelek iz lesa

Kje: šola

Vodja: razredniki

Varno v prometu

Kje: šola

Vodja: B. Novak

 

Delavnice ob novem letu

Kje: šola

Vodja: razrednik

Delavnice ob novem letu

Kje: šola

Vodja: razrednik

Delavnice ob novem letu

Kje: šola

Vodja: razrednik

Delavnice ob novem letu

Kje: šola

Vodja: razrednik

Izdelki iz tekstila

Kje: šola

Vodja: M. Koprivec

Ohranjanje kult. dediščine

Kje: V. Lašče

Vodja: razrednik, ravnateljica

Ohranjanje kult. dediščine

Kje: Osilnica

Vodja: razrednik, lokalni vodniki

Turjaški grad

Kje: V. Lašče

Vodja: Stanka Štrukelj

Obdelava papirnatih gradiv

Kje: šola

Vodja: razrednik

Gradimo, sestavljamo

Kje: V. Lašče

Vodja: P. Zidar

     

Cirkuške veščine

Kje: šola

Vodja: J. Samsa

Rokodelski center in PP Ribnica

Kje: Ribnica

Vodja: P. Zidar

ŠPORTNI

Jesenski pohod

Kje: okolica V. Lašč

Vodja: razrednik

Jesenski pohod

Kje:  okolica V. Lašč

Vodja: razrednik

Jesenski pohod

Kje:  okolica V. Lašč

Vodja: razrednik

Jesenski pohod

Kje:  okolica V. Lašč

Vodja: razrednik

Šola plavanja

Kje: Debeli Rtič

Vodja: B. Novak

Zimski športni dan; igre na snegu

Kje: šola

Vodja: razrednik

Pohod v šoli v naravi

Kje: Osilnica

Vodja: razrednik

Pohod v šoli v naravi

Kje: Osilnica

Vodja: razrednik

Šolar na smuči

Kje: Krvavec

Vodja: R. Gradišar

 

Šola pohodništva

Kje: kOČEVJE

Vodja: M. Gačnik

ŠportSITI

Kje: šola

Vodja: S. Štrukelj

Plavanje

Kje: plavalni tečaj

Vodja: razrednik, vaditelji

 

Plavanje

Kje: Osilnica

Vodja: razredniki

 

Plavanje

Kje: Debeli rtič

Vodja: J. Samsa, B. Novak

Šola pohodništva

Kje: Kočevje

Vodja: M. Gačnik

Trajnostna mobilnost

Kje: šola

Vodja: razrednik, N. Turšič

Trajnostna mobilnost

Kje: šola

Vodja: Bojan Novak

Trajnostna mobilnost

Kje: šola

Vodja: Bojan Novak

Trajnostna mobilnost

Kje: Velike Lašče

Vodja: razredniki, N. Turšič

Trajnostna mobilnost

Kje: Velike Lašče

Vodja: razredniki, n. Turšič

Spomladanski pohod

Kje: V. Lašče

Vodja: razredniki

Športsiti

Kje: Ljubljana

Vodja: S. Štrukelj

Športsiti

Kje: Ljubljana

Vodja: S. Štrukelj

Športne igre

Kje: V. Lašče z okolico

Vodja: razredniki

Velikolaška pokrajina

Kje: Velike Lašče

Vodja: M. Koprivec

Dostopnost