Če bi bil Pipan še živ, Nace Kristić Benedik, 5. c

Natečaj: Če bi danes Pipan še živel … Pustimo našo vodo čisto!

 

ČE BI BIL PIPAN ŠE ŽIV … 

 Če bi bil Pipan še živ, bi, po mojem mnenju, še vedno čistil otroke, jim jemal elektronske naprave in se boril proti globalnemu segrevanju. Še vedno bi bil zaščitnik vseh voda in bi se boril za čiste vode. 

Zelo lepo bi si uredil dom iz človeških odpadkov, ki bi jih ljudje, kljub njegovim opozorilom, metali v reke. Njegovo strašenje bi se razširilo še v druge vasi in občine. Ljudi bi strašil tako, da bi priklical dež in kradel vodo iz vodovodov. Ljudje pa se, kljub njegovim svarilom, verjetno ne bi poboljšali. Pipan pa ne bi odnehal. Še vedno bi umival otroke, jim jemal naprave, klical dež in kradel vodo. Želel bi delati dobro in imeti čist svet. 

Tudi jaz bi Pipanu z veseljem pomagal pri njegovih dobrih delih, če bi mi to dovolil. Pomembno je namreč skrbeti za naravo in jo ohraniti čisto še za naše naslednike. 

 Nace Kristić Benedik, 5. c 

Mentorica: Petra Kljun

(Visited 22 times, 1 visits today)
Dostopnost