Marec, april 2020 – 9. a – eUčilnica – ARHIV

OBVESTILO – ŠPORT FANTJE (20. do 24. april 2020): Skozi ves teden bo potekal tedenski izziv, tekmovanje med razredi. Poglej pod zavihek ŠPORT!

SLOVENŠČINA

LITERARNI NATEČAJ – Župančičeva frulica – Vabljeni k sodelovanju!

https://www.zik-crnomelj.eu/sl/novice/razpis-za-jubilejno-30-zupancicevo-frulico/

BRALNA ZNAČKA – Mojca Lampret

1. teden (16. 3.-20. 3. 2020) M. Lampret

2. teden (23. 3.-27. 3. 2020) M. Lampret

3. teden (30. 3.-3. 4. 2020) M. Lampret

4. teden (6. 4.-10. 4. 2020) M. Lampret

5. teden (14. 4. -17. 4. 2020), M. Lampret

6. teden (20. 4.-24. 4. 2020), M. Lampret

RAZPIS ZA LITERARNI NATEČAJ ZA ŽUPANČIČEVO FRULICO

MAGDA GRAJŠ – uvod 9.r

16. 3. 2020: Zaključili smo z obdobjem realizma

17. 3. 2020: 17. 3. 2020

18. 3. 2020: 18. 3. 2020

23. 3. 2020 – 27. 3 .2020:  SLJ 9. r 23.3.-27.3. 2020

30. 3.-3. 4. 2020+Dragotin Kette +JOSIP_MURN_ALEKSANDROV

6. 4.- 10. 4. 2020

14. 4. -17. 4. 2020, M. Lampret, M. Grajš

20. 4.-24. 4. 2020

BRALNA ZNAČKA

MATEMATIKA

16. 3. – 20. 3. 2020:  teden1

23. 3. – 27. 3. 2020:  teden2

30.3.  –  3. 4. 2020:  teden3 

6. 4. – 10. 4. 2020:  KROGLA , VRTENINE,Špela se preizkusi,  UTRJEVANJE +rešitve 1,2 naloga   3,4,5naloga

14. 4. – 17. 4. 2020: teden5

20. 4. – 24. 4. 2020: navodila teden6  rešitve6

dodatne vaje: https://eucbeniki.sio.si/mat9/index.html

V datoteki je navodilo za uporabo programa CamScanner, ki vam pride prav v primeru, če doma nimate skenerja, saj deluje na telefonih – CamScanner uporaba

ANGLEŠČINA

9. razred 16. – 20. 3.      Rešitve: 9. razred – rešitve

9. razred 23. – 27. 3.      Bralno raz. 1 + naloga      Bralno raz. 2 + naloga        Bralno raz. 3 + naloga        Relationships       Rešitve relationships

9. razred 30. 3. – 3. 4.    Rešitve 2. teden       Bralno 1 + naloga          Bralno 2 + naloga        Bralno 3 + naloga

9. razred 6. – 10. 4.        navodila     Rešitve 3. teden

9. razred 14. – 17. 4.      navodila     Rešitve 4. teden

Novo! Vprašanja v zvezi z nalogami in snovjo lahko zastaviš na povezavi.

9. razred 20. – 24. 4.      navodila

GEOGRAFIJA

16. – 20. 3. 2020: 9.R GEO 1. TEDEN

23. – 27. 3. 2020: 9.r geo 2.teden

30. 3.  – 3. 4. 20209.r GEO 3. teden

6. – 10. 4. 2020: 9.r 4. teden

14. – 17. 4. 2020geo 9, 5. teden

20. – 24. 4. 2020: 9.R 6.teden                    KRAŠKI POJAVI V OKOLICI VELIKIH LAŠČ 2020

ZGODOVINA

16. – 20. 3. 2020: Vsa navodila so v priponki: 9. a ZGO 1   22. 3. 2020: rešitve 1. tedna  9. rešitve 1
NEOBVEZNO – povabilo na Nagradni stripovski natečaj: http://www.muzej-nz.si/si/dogodki/1032-Nagradni-stripovski-natecaj-Zivljenje-v-casu-korona-virusa
24. 3. 2020: delo 2. tedna: 9. r ZGO 2   29. 3. 2020: rešitve 2. tedna 9. r rešitve 2
1. 4. 2020: navodila 3. teden 9. r ZGO 3   5. 4. 2020: rešitve 9. r ZGO rešitve 3
8. 4. 2020: navodila 4. teden 9. r ZGO 4
14. 4. 2020: rešitve 4 9. r ZGO rešitve 4  16. 4. 2020: navodila 5. teden  9. r ZGO 5

20. 4. 2020: vprašanja 9. r ZGO 6   Minimalni standardi 9

FIZIKA

16. 3. 2020: preverjanje FIZ 9

17. 3. 2020: Utrjevanje FIZ 9

preverjanje FIZ 9 – rešitve

utrjevanje FIZ 9 – rešitve

23. 3. 2020FIZIKA 9   

PORABA ELEKTIČNE ENERGIJE

24. 3. 2020: Uporaba Ohmovega zakona

3. teden: Navodila

4. teden: FIZIKA 9     REŠITVE – učni list 3. teden

5. teden: MERJENJE ELEKTRIČNE NAPETOSTI       MERJENJE ELEKTRIČNE NAPETOSTI – REŠITVE

6. teden: ZAPOREDNA VEZAVA PORABNIKOV

Kdor želi lahko naredi dodatne vaje na: https://interaktivne-vaje.si/fizika/merjenje.html

KEMIJA

49.HIDROLIZA MAŠČOB

51.OGLJIKOVI HIDRATI

Kar še nismo obravnavali prepiši v zvezek posebno natančni bodite pri strukturnih formulah.

ogljikovi hidrati – vaje

Vaje je pripravila ga Majda Griz

52.DISAHARIDI

Prosim, če snovi powerpointov prepisujete v zvezek. ob svidenju bom zvezke kot sem obljubil pregledal.

Rešujte tudi preverjanja rešitve vam bom tudi poslal, če kdo kaj ne razume, naj z mano kontaktira najprej po elektronski pošti in če to ne gre lahko tudi po viberju. Pošiljam vam vaje ,ki jih je pripravila ga Majda. Poskusite narediti tisto, ki vam je najbolj blizu, lahko jo prepišete v zvezek, ali rezultat slikate.DOMAČA KARAMELA

54 Polisaharidi1

55.ŠKROB

6.4  – 10. 4

RASTLINE KOT BARVILO (za pirhe)

57.celuloza

14. -17.4

Preverjanje z rešitvami

kem9z reš

20.4- 24.4

61.BELJAKOVINE

62.DELITEV BELJAKOVIN

BIOLOGIJA

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020: 1. BIOLOGIJA9 16.-20.3.2020

NOVO: UL-rešitve

24. in 25. 3. 2020: RAZVRŠČANJE ORGANIZMOV

31. 3. 2020: RAZVRŠČANJE ORGANIZMOVIZDELAVA DIHOTOMNEGA KLJUČA

2. 4. 2020 : RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ

REŠITVE NALOG PREJŠNJEGA TEDNA: IZDELAVA DIHOTOMNEGA KLJUČARAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ 

7. in 8. 4. 2020: RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ

14. in 15. 4. 2020: EKOLOGIJA

21. 4. 2020: EKOLOGIJA

22. 4. 2020: PREHRANJEVALNE VERIGE

GLASBENA UMETNOST

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020: GUM 9.r 16.-20.3

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020: GUM 9, 2. teden, KO POP SREČA KLASIKO

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020GUM 9, 3. teden, MUSICAL

6. 4. – 10. 4. 2020: GUM 9, 4. t. GL. V ČASU KARANTENE

14. – 17. 4. 2020: GUM 9, 5. teden POP. GLASBA

20. – 24. 4. 2020: GUM 9.a, 6. teden, POP-KLASIKA

LIKOVNA UMETNOST     

NAVODILA LUM 9

Če imate vprašanja se lahko obrnete name preko službenega e-maila, ki je objavljen na spletni strani šole, pod rubriko govorilne ure.

Želim vam vse dobro in ostanite zdravi.

Navodila LUM 9 dod1

NAVODILA LUM 9, 2.teden

NAVODILA LUM 9. r. 3. teden

NAVODILA LUM 9. 4. teden

NAVODILA LUM 9, 5. teden

NAVODILA LUM 9, 6. teden

ŠPORT

DEKLETA

16. 03. – 20. 03. 2020

23. 03. – 27. 03. 2020

30 . 03. – 03. 04. 2020

06. 04. – 10. 04. 2020

14. 04. – 17. 04. 2020

20. 04. – 24. 04. 2020  Oddaja poročila

FANTJE

20. do 24. APRIL: PREDPOČITNIŠKI TEDENSKI ŠPORTNI IZZIV!

NAVODILA

TABELA

Malo za motivacijo – učitelj MED TEKOM.

Ker vsi veliko delamo v sedečem položaju, priporočam, da občasno naredite naslednje raztezne vaje:

Raztezne vaje na delovnem mestu

ARHIV: ŠPORT_9.ab razred_1. teden , ŠPORT_9.ab razred_2. tedenŠPORTNI TEDENSKI IZZIV_končni vrstni redŠPORT_9.ab razred_4. tedenŠPORT_9.ab razred_5. teden

9. razred_odbojka_mere in pravila 9. razred_odbojka_sodniški znaki

 DOPOLNILNI/DODATNI POUK – MATEMATIKA

DOPOLNILNI POUK:

1. teden:  PIRAMIDA 1  rešitve-dop1 rešitve-dop1-

2. teden:  PIRAMIDA 2

3. teden:  STOŽEC

4. teden:  VAJE

5. teden:   VAJE – geometrijska telesa

6. teden: MNOŽICA TOČK V KOORD. SISTEMU

DODATNI POUK:

Spletno reševanje nalog za šolsko tekmovanje: https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx

SESTAVLJENA TELESA – dodatni pouk

Spletno reševanje piramide: http://www2.arnes.si/~osljtrb1s/piramide/naloge/naloge.htm

 DOPOLNILNI/DODATNI POUK – SLOVENŠČINA

16. 3. 2020: DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINE ZA 9

23. 3. 2020 DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINE ZA 9. r

DOP. SLJ., 30. 3. 2020

DOP 9.r, 6. 4. 2020

DOP 9. r, 20. 4. 2020

DOP slj,4. 5. 2020

DOD 8.,9. r SLJ

DOD slj 8.,9.r 27. 3. 2020

DOD slj 8., 9.r 3. 4. 2020

DOD 8., 9.r SLJ 10. 4. 2020

DOD slj 8., 9. r 17. 4. 2020

DOD slj 8., 9.r 23. 4. 2020

 DOPOLNILNI/DODATNI POUK – ANGLEŠČINA

Dopolnilni pouk –

1. teden   Rešitve      2. teden    Eruptions     Rešitve

3. teden: Preglej rešitve, nato reši učni list.  Apartments      Rešitve

4. teden: Preglej rešitve, nato reši učni list.   First conditional     Rešitve

5. teden: Preglej rešitve prejšnjega tedna. Na povezavi preberi besedilo in nato reši vajo (T/F).

6. teden: Reši učni list.    Jobs and work     Rešitve

Dodatni pouk –

Dodatni – križanka   Rešitve        Dodatni – movies    Rešitve     Dodatni – money    Rešitve

Clothes     Rešitve      Extraordinary puzzle      Rešitve       A Snowy Situation    Rešitve

 DOPOLNILNI/DODATNI POUK – FIZIKA

Naloge za področno tekmovanje.

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/FiOS/

Dopolnilni 9.r

 DOPOLNILNI/DODATNI POUK – KEMIJA

Naloge za državno tekmovanje.

INTERESNA DEJAVNOST-Z ZNANJEM DO USTVARJANJA

20., 27. 3. IN 3. 4. 2020: ID-z znanjem do ustvarjanja

10. 4. 2020: PIRHI, VELIKONOČNI PTIČKI

(Visited 283 times, 1 visits today)
Dostopnost